Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Investicijos
 • Strateginis plėtros planas
  Įgyvendinti projektai
  ES parama
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Personalo ir ūkio skyrius

  Skyriaus vedėja: Vilma Kuzminskaitė

  Tel.: (8 449) 76 116, mob. 8-612-31996
  El. paštas vilma.kuzminskaite@silale.lt

  212 kabinetas

  Gimimo metai: 1975 04 22

  Išsilavinimas: aukštasis universitetinis

  Specialybė: edukologija, socialinis darbas

  Darbo įstaigoje pradžia:

  1996 04 17 Socialinės paramos skyriaus vyresnioji specialistė

  2007 09 06 Personalo ir kanceliarijos skyriaus vedėja

   

  Skyriaus darbuotojai:

   

  Pareigos

  Vardas, pavardė

  Kontaktai

  Kabinetas

  Vyriausioji specialistė

  Birutė Dačkauskienė

  (8 449) 76120
  8 686 18853
   birute.dackauskiene@silale.lt

   

  119

  Vyriausioji specialistė

  Geda Kačinauskienė

  Pavaduoja
   Lina Maslauskienė

  (8 449) 76 117
  geda.kacinauskiene@silale.lt

  (8 449) 76 117
   8 612 99 571
   lina.maslauskiene@silale.lt  

  212

  Vyriausioji specialistė

  Jolanta Raudonienė

  (8 449) 76 122
  jolanta.raudoniene@silale.lt

   

  108

  Vyresnioji specialistė

  Julija Toliušienė

  (8 449) 76 116
  julija.toliusiene@silale.lt

   

  202

  Priimamojo sekretorė

  Simona Grikšaitė 

   (8 449) 76 110
   simona.griksaite@silale.lt
    

  203/205 

  Personalo specialistė

  Danutė Ringienė

  (8 449) 76 116
  danute.ringienė@silale.lt

   

  202

  Priimamojo sekretorė

   Inga Stanienė

  (8 449) 76 115
   8 682 36 318

  inga.staniene@silale.lt

  Faksas (8 449) 76 118

   

  206/208

  Priimamojo sekretorė

  Adelė Arnašiutė

  (8 449) 76 122
  adele.arnasiute@silale.lt dokumentai@silale.lt

   

  108

  Archyvo tvarkytoja

   

  Genovaitė Čepauskienė

  (8 449) 74 014

  genovaite.cepauskiene@silale.lt

   

  Šolių g. 12a, Šilalė, 2 a

  Sandra Kairienė

   

  (8 449) 74 014

  sandra.kairiene@silale.lt

  Šolių g. 12a, Šilalė, 2a

  Vairuotojai

  Albinas Vosys

  8 620 13193

   

  Stasys Varanauskas

  8 687 96282

   

  Juozas Darča

  8 687 48240

   

  Gintas Motuzas

  8 687 48527

   

  Ūkvedys

  Romas Macas

  8 686 18823

   

  Skyriaus funkcijos

  • padeda Savivaldybės administracijos direktoriui arba Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotam asmeniui (toliau vadinama – įstaigos vadovas) valdyti personalą ir formuoti personalo valdymo politiką;
  • organizuoja žmogiškųjų išteklių plėtrą ir dalyvauja formuojant įstaigos organizacinę kultūrą;
  • dalyvauja rengiant vidaus tvarką reglamentuojančius dokumentus, sudarančius efektyvios Savivaldybės administracijos veiklos pagrindą;
  • užtikrina tikslų, operatyvų rajono Savivaldybės mero ir Savivaldybės administracijos dokumentų valdymą ir apskaitą, kartu su Savivaldybės administracijos direktoriumi rūpinasi tinkamu dokumentų valdymu ir apskaita Administracijos struktūriniuose padaliniuose ir dokumentų perdavimu įstaigos dokumentus komplektuojančiam apskrities archyvui;
  • organizuoja interesantų priėmimą Savivaldybės administracijoje. Teikia rajono Savivaldybės merui ir Administracijos direktoriui vizavimui gautą visą įstaigos korespondenciją, pasirašymui – siunčiamą korespondenciją, vizuoti dokumentus, jei tai daryti įgalioja Savivaldybės administracijos direktorius;
  • kontroliuoja Savivaldybės institucijų priimtų norminių teisės aktų įgyvendinimą;
  • techniškai aptarnauja Savivaldybės tarybos komitetus ir komisijas, bei Administracijos direktoriaus nurodymu ir jo įsakymais sudarytas komisijas, darbo grupes, saugoja jų posėdžių protokolus ir nutarimus;
  • koordinuoti Viešojo administravimo įstatyme įtvirtinto ,,vieno langelio“ principu vykdomą piliečių aptarnavimą.
  • organizuoja Savivaldybės administracijos patalpų priežiūrą ir eksploataciją;
  • organizuoja Savivaldybės tarybos, mero, Administracijos aprūpinimą ūkinėmis, techninėmis, kanceliarinėmis bei kitomis priemonėmis reikalingomis jų veiklai;
  • organizuoja Savivaldybės administracijos (išskyrus Savivaldybės administracijos filialus - seniūnijas) valdomo patikėjimo teise valstybės ir savivaldybės turto priežiūrą ir apsaugą;
  • organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės administracijos (išskyrus Savivaldybės administracijos filialus - seniūnijas) valdomo transporto darbą;
  • organizuoja mažos vertės viešuosius pirkimus.

   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-08-03 14:38:12

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb