Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Likviduotų juridinių asmenų dokumentai

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

   

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos versija

  Pirminė

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Pažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui  išdavimas.

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Šilalės rajono savivaldybės archyvas priima saugoti likviduotų Šilalės rajono juridinių asmenų dokumentus tolesniam saugojimui. Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems Šilalės rajone registruotą įmonę, kuri neturi teisių perėmėjo, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus.  Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriems teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas, (Žin. 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2010, Nr. 79-4055).
  2. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas, (Žin. 1994, Nr. 55-1049; 200, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 104-4636).
  3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-11-12 nutarimas Nr. 1407  „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo".
  4. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas ( Žin. 1992, Nr. I-2880).
  5. Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008-03-17 įsakymas Nr. V-59  „Dėl Pažymų apie likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimą toliau saugoti išdavimo tvarkos patvirtinimo".
  6. Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011-12-27 įsakymas  Nr. V-156 „Dėl Llikviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas.

  2. Įmonės registravimo pažymėjimas ( kopija).

  3. Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą pažymą ( FR 0320 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-298, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. VA-44 redakcija).

  4. Jeigu įmonė likviduojama teismo sprendimu, teismo srendimo kopija.

  5. Perduodamų dokumentų apyrašai ( ilgo ir laikino saugojimo).

  6. Jei įmonė (likvidatorius) perduotinų dokumentų neturi, kartu su prašymu ji turi pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos išduotą pažymą apie apdraustųjų asmenų turėjimą per visą juridinio asmens veiklos laikotarpį.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  1. Prašymas.

  2. Įmonės registravimo pažymėjimas ( kopija).

  3. Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos išduotą pažymą ( FR 0320 forma, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. V-298, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2009 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. VA-44 redakcija).

  4. Jeigu įmonė likviduojama teismo sprendimo, teismo srendimo kopija.

  5. Perduodamų dokumentų apyrašai ( ilgo ir laikino saugojimo).

  6. Jei įmonė (likvidatorius) perduotinų dokumentų neturi, kartu su prašymu jis turi pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos išduotą pažymą apie apdraustųjų asmenų turėjimą per visą juridinio asmens veiklos laikotarpį.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos Personalo ir ūkio skyriaus vyriausiosios specialistės  Genovaitė Čepauskienė ir Sandra Overlingaitė, tel. (8 449) 74 014, el.p. genovaite.cepauskiene@silale.lt  ir sandra.overlingaite@silale.lt

  Administracinės paslaugos vadovas

  Personalo ir ūkio  skyriaus vyriausioji specialistė, pavaduojanti skyriaus vedėją Jolanta Raudonienė, tel. (8 449) 76 122, 8 -612 31 996, e.p. jolanta.raudoniene@silale.lt

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  20 darbo dienų.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Paslauga nemokama.

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Pridedama.

  Paslaugos teikimo sekos schemaPažymų apie likviduotų juridinių asmenų dokumentų perdavimą tolesniam saugojimui išdavimas
   

  Personalo ir kanceliarijos skyriaus vyr. specialistė,
  pavaduojanti Personalo ir kanceliarijos skyriaus vedėją
  Jolanta Raudonienė

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2012-07-26 13:16:47

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb