Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Valstybės parama būstui įsigyti teikiama mokant iš valstybės biudžeto lėšų būsto kredito draudimo įmokas ar jų dalį, teikiant subsidijas būsto kredito daliai apmokėti. Pageidaujantiems gauti valstybės remiamą būsto kreditą, rekomenduojama pirmiausiai kreiptis į atitinkamą banką ir išsiaiškinti, ar jų gaunamos pajamos atitinka bankų keliamus reikalavimus. Jeigu gaunamos pajamos atitinka bankų reikalavimus ir asmuo ar šeima atitinka Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo reikalavimus ir turi teisę pasinaudoti valstybės remiamais kreditais, šie asmenys ir šeimos pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui prašymą išduoti pažymą apie teisę į valstybės remiamą kreditą būstui įsigyti.

  Valstybės parama būstui įsigyti teikiama, jeigu deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už vienus metus (12 paskutinių mėnesių) prieš prašymo suteikti valstybės paramą padavimo dieną neviršija Vyriausybės nustatytų dydžių:

  - asmens be šeimos grynosios metų pajamos neturi viršyti 27 500 litų, o turtas – 40 300 litų, - dviejų ar trijų asmenų šeimos grynosios metų pajamos neturi viršyti 38 500 litų ir turtas – 81 900 litų,

  - keturių ir penkių asmenų šeimos grynosios metinės pajamos neturi viršyti 46 200 litų ir turtas – 109 200 litų,

  - šešių ir daugiau asmenų šeimos vienam asmeniui pajamos neturi viršyti 7 920 litų, o turtas vienam asmeniui – 26 000 litų.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas (Žin., 1992, Nr. 14-378; 2002, Nr. 116-5188; 2009, Nr. 93-3961; Žin., 2010, Nr. 125-6376);

  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas ,,Dėl Valstybės remiamų būsto kreditų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 73-2901)

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas;

  2. Metinė gyventojo (šeimos) turto deklaracija;

  3. Valstybės įmonės Registrų centro pažyma apie nuosavybės teise turimas gyvenamąsias patalpas;

  4. Seniūnijos pažyma (pažymos) apie visų šeimos narių ar asmens deklaruotą gyvenamąją vietą;

  5. Šeimos sudėties pažyma;

  6. Asmens (šeimos atveju - visų šeimos narių) dokumentai (pasų, vaikų gimimo liudijimų), ištuokos, mirties liudijimų kopijas (pagal situaciją);

  7. Dokumentai, patvirtinantys neįgalumą ar našlaičio statusą bei kiti dokumentai, kurių reikia teisei į valstybės paramą patvirtinti.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Savivaldybė, gavusi kredito gavėjo (šeimos atveju – visų šeimos narių) rašytinį sutikimą tvarkyti asmens duomenis ir turinti galimybę tai padaryti, informaciją iš VĮRC apie turimą nuosavybės teise nekilnojamą turtą bei pažymą apie deklaruotą gyvenamą vietą iš Gyventojų registro gauna pati.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė Reda Aužbikavičiūtė, tel. (8 449) 74139, el. p. reda.auzbikaviciute@silale.lt

  Administracinės paslaugos vadovas

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė, tel. (8 449) 74129, el. p. reimunda.kibeliene@silale.lt.

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Pažyma dėl būsto kredito išduodama per 10 darbo dienų. Kredito gavėjas pažymą pateikia būsto kreditą suteikiančiam bankui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  nemokama

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Pridedama

  Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyr. specialistė
  Reda Aužbikavičiūtė

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2011-08-01 14:42:15

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb