Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Paraiškų gauti finansinę valstybės paramą priėmimas iš melioruotų žemių savininkų

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Paraiškų gauti finansinę valstybės paramą priėmimas iš melioruotų žemių savininkų

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Valstybės finansinės paramos melioracijos statinių remontui atlikti gali prašyti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris jam nuosavybės teise priklausančioje melioruotoje žemėje verčiasi žemės ūkio ar alternatyvia žemės ūkio veikla ir kurio žemės ūkio ir kaimo valda yra įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Valstybės finansinė parama teikiama, jeigu pareiškėjo nuosavų lėšų dalis yra ne mažesnė kaip 15 proc. visų remonto ir priežiūros darbų (įskaitant projektavimo ir inžinerinių paslaugų kainą) išlaidų. Prašymas gauti valstybės finansinę paramą pateikiamas su paraiška iki einamųjų metų balandžio 1 d. tiesiogiai atvykus į Žemės ūkio skyrių, paštu arba per pasiuntinį. Atsakymas dėl paramos įteikiamas atvykus į Žemės ūkio skyrių, per pasiuntinį arba registruotu laišku.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1.Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877)2. Valstybės finansinės paramos, teikiamos melioruotos žemės savininkams melioracijos statinių statybos, rekonstravimo, remonto ir priežiūros darbams atlikti, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 3D-481 (Žin., 2004, Nr. 129-4635)

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Paraiška

  2. Melioracijos statinių techniniai dokumentai

  3. Melioracijos statinių gedimų aprašymas, nurodant jų preliminarią vietą plane

  4. Pažyma apie žemės nuosavybės įregistravimą Žemės ūkio ir kaimo verslo registre

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Ramutė Urbienė, Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė

  tel. (8 449) 51 664, el. p. ramute.urbiene@silale.lt

  Stasys Tubutis, Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas

  mob. tel. 8 620 53 441, stasys.tubutis@silale.lt

  Administracinės paslaugos vadovas

  Antanas Kažukauskas, Žemės ūkio skyriaus vedėjas

  tel. 8 (449) 74 432, mob. tel. 8 614 31 678

  el. p. antanas.kazukauskas@silale.lt

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Per 10 darbo dienų po lėšų paskirstymo dienos

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Paslauga nemokama

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Prašymas laisvos formos. Prašyme reikia nurodyti vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenis ryšiui palaikyti. Prašymas turi būti pasirašytas.

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Paslauga yra tarpinė. Savivaldybė gautas paraiškas pateikia Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministro įsakymu sudaryta komisija priima pateiktas suvestines paraiškas, vertina jų tikslingumą ir lėšų poreikį. Įvertintas paraiškas Žemės ūkio ministerija teikia Finansų ministerijai. Gavus patvirtinimą apie lėšų skyrimą, savivaldybė organizuoja viešąjį pirkimą melioracijos statinių remonto ir priežiūros darbams atlikti.

  Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistai
  Ramutė Urbienė
  Stasys Tubutis

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2011-08-04 15:52:35

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb