Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą priėmimas

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos versija

  Pirminė versija

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą priėmimas

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Paraiškas dėl paramos už papildomą bičių maitinimą gali teikti žemės ūkio produktų pirmine gamyba besiverčiantys bičių laikytojai, kurie Lietuvos Respublikos teritorijoje laiko bites ir yra įsiregistravę Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytojais arba jungtinės veiklos partneriais. Bičių laikytojai iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. turi kreiptis į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą atnaujinti duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių .Bičių laikytojai turi atvykti į Žemės ūkio skyrių nuo einamųjų metų rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (dėl svarbios priežasties pavėlavus iki rugsėjo 29 d.) ir pateikti išlaidas įrodančius dokumentus bei užpildyti jų aprašą. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai). Patikrinus pateiktus dokumentus, duomenys suvedami į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą (BIS) ir atspausdinama paraiška (2 egz.), kuri pasirašoma paramos gavėjo ir Žemės ūkio skyriaus atsakingo specialisto. Pasirašyta paraiška laikoma pateikta. Vienas paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas - saugomas Žemės ūkio skyriuje. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos raštu informuoja bičių laikytoją apie numatomą jam skirti paramą arba apie motyvuotą sprendimą neskirti paramos, kuriame turi būti numatyta sprendimo apskundimo tvarka.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-357 (Žin., 2008, Nr. 75-2976; 2009, Nr. 68-2776)

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Asmens tapatybę patvirtinanį dokumentą.

  2. Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus ir jų aprašą.

  3. Sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą, jei ūkis ekologinis.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Bičių šeimų skaičius ir valdos įregistravimo identifikavimo kodas iš VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (V. Kudirkos g. 18, 03105 Vilnius).

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Elena Remeikienė, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė,

  tel. (8 449) 74 432, el. p. elena.remeikiene@silale.lt

  Administracinės paslaugos vadovas

  Antanas Kažukauskas, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas, tel.(8 449) 74 432, el. p. zemes.ukio.sk@silale.lt

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Nuo einamųjų metų rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (dėl svarbios priežasties pavėlavus iki rugsėjo 29 d.)

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Paslauga nemokama.

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Paramos paraiškos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašo formos, nustatytos Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 3D-357 (Žin., 2008, Nr. 75-2976; 2009, Nr. 68-2776).

  Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  Gyvulių registro duomenų peržiūros programa, informacinė sistema (BIS).

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Administracinė paslauga yra tarpinė. Priimtos paraiškos elektroniniu būdu kiekvieną dieną perduodamos VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui.

  Vyr. specialistė
  Elena Remeikienė

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2011-08-02 10:47:40

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb