Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas ir keitimas asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas ir keitimas asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių.

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Neįgaliojo pažymėjimas išduodamas:

  · asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d. neterminuotam laikui buvo nustatytas invalidumas bei remiantis jų turimomis invalidumo pažymomis nustatyta invalidumo grupė prilyginta specialiųjų poreikių lygiui;

  · asmenims, kuriems iki senatvės pensijos amžiaus buvo nustatytas darbingumo lygis, o sukakus senatvės pensijos amžių, remiantis jų turimomis darbingumo lygio pažymomis, darbingumo lygis prilygintas specialiųjų poreikių lygiui,;

  · asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, kuriems remiantis pateiktomis specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (SPP-2) ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio pažyma (SPS-1) nustatytas specialiųjų poreikių lygis.

  Dokumentai pristatomi asmeniui tiesiogiai atvykus į instituciją.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymas A1-333 „Dėl Neįgaliojo pažymėjimo išdavimo ir keitimo asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių, tvarkos aprašo patvirtinimo“. (Žin., 2005, Nr. 151-5559, 2010, Nr. 13-630).

  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. A1-342 „Dėl asmenų, sukakusių senatvės pensijos amžių, invalidumo grupių prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui“. (Žin., 2006, Nr. 3-68).

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  I. Senatvės pensijos amžiaus sulaukę asmenys (arba jo sutuoktinis, jo pilnamečiai vaikai, globėjas (rūpintojas) arba asmeniui atstovaujantis gyvenamosios savivaldybės vietos savivaldybės socialinis darbuotojas, arba socialinės globos įstaigos, kurioje asmuo gyvena nuolat, socialinis darbuotojas), kuriems buvo nustatytas specialiųjų poreikių lygis remiantis pateikta Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota Specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (SPP-2), ar Specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma (SPS-1), ar Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduota Darbingumo lygio pažyma, ar Valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos (MDEK, MSEK, VMSEK ir pan.) išduota Invalidumo pažyma-pažymėjimu, norėdami, kad jiems būtų išduotas Neįgaliojo pažymėjimas pateikia šiuos dokumentus:

  1. 3x4 cm dydžio nuotrauką. Nuotrauka negali būti senesnė nei esanti asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

  II. Neįgaliojo pažymėjimas keičiamas, išduodant naują neįgaliojo pažymėjimą jeigu:

  - Pažymėjimo gavėjas pakeičia vardą (vardus), pavardę;

  - Senasis pažymėjimas tapo netinkamas naudoti;

  - Pažymėjime yra netikslių įrašų;

  - Pažymėjimas prarandamas.

  III. Keičiant neįgaliojo pažymėjimą, pateikiami šie dokumentai:

  1. Prašymas dėl naujo neįgaliojo pažymėjimo išdavimo, kuriame nurodoma keitimo priežastis;

  2. Senasis neįgaliojo pažymėjimas. Jei pažymėjimo gavėjas nepateikia senojo pažymėjimo, tai pažymėjimo gavėjo prašyme turi būti nurodyta priežastis (-ys), dėl kurios (-ių) nepateiktas senasis pažymėjimas;

  3. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę);

  4. 3x4 dydžio nuotrauką. Nuotrauka negali būti senesnė nei esanti asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Informacija iš Gyventojų registro duomenų bazės apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą (Gyventojų registro tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, A. Vivulskio g. 4a, LT-03220 Vilnius, el.p. grt@vrm.lt).

  Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė Inga Mylimienė,

  110 kab., tel. (8 449) 76 133, el. paštas inga.mylimiene@silale.lt

  Administracinės paslaugos vadovas

  Socialinės paramos skyriaus vedėja Danguolė Račkauskienė.

  111 kab., tel. (8 449) 76 124

  El. paštas danguole.rackauskiene@silale.lt

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Asmeniui pažymėjimas keičiamas per 5 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Administracinė paslauga teikiama neatlygintinai.

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  1) Prašymas dėl naujo neįgaliojo pažymėjimo išdavimo (pildomas, kai norima pakeisti senąjį arba prarastąjį neįgaliojo pažymėjimą);

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Administracinė paslauga yra galutinė.

  Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Dokumentai registruojami 11.16 byloje „Neįgaliojo, šalpos išmokų pažymėjimų išduodamų gavėjams apskaitos žurnalas“.

  Socialinės paramos skyriaus vyresn. specialistė
  Inga Mylimienė

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2011-08-03 13:28:44

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb