Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos teikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Melioruotos žemės savininkai ar kiti jos naudotojai turi teisę gauti techninius dokumentus apie jų žemėje esančius melioracijos statinius:

  1. drenažo plano ištraukos kopiją (mastelis 1:2000) su pažymėtomis žemės sklypo ribomis;

  2. žemės sklype esančių arba su šiuo sklypu besiribojančių griovių profilių kopijas;

  3. drenažo ir griovio plano (mastelis 1:2000) su drenažo žiotimis ir profilių ištraukos kopiją, jeigu pagrindinis drenažo rinktuvas ir griovys, į kurį įvestos drenažo žiotys, yra už sklypo ribų;

  4. drenažo rinktuvų profilių kopijas;

  5. aiškinamąjį raštą, kuriame nurodomi valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių (drenažo rinktuvų, griovių ir kitų statinių) kiekis, parametrai.

  Prašymas gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į Žemės ūkio skyrių, paštu arba per pasiuntinį.

  Parengti dokumentai gali būti įteikiami asmeniui atvykus į Žemės ūkio skyrių, per pasiuntinį arba registruotu laišku.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymas (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 2004, Nr. 28-877)

  2. Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimo melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 3D-228 (Žin., 2004, Nr. 77-2684)

  3. Melioruotos žemės savininkų melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 3D-186 (Žin., 2008, Nr. 42-1561)

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas

  2. Dokumentas, patvirtinantis naudojimosi žeme faktą

  3. Žemės sklypo planas

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Ramutė Urbienė, Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė

  tel. 8(449)51664, el. p. ramute.urbiene@silale.lt

  Stasys Tubutis, Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas

  mob. tel. 8 620 53 441, stasys.tubutis@silale.lt

  Administracinės paslaugos vadovas

  Antanas Kažukauskas, Žemės ūkio skyriaus vedėjas

  tel. 8 (449)74432, mob. tel. 8 614 31 678

  el. p. antanas.kazukauskas@silale.lt

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  20 darbo dienų

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Paslauga nemokama

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Prašymas laisvos formos. Prašyme reikia nurodyti vardą, pavardę, gyvenamąją vietą (jeigu kreipiasi fizinis asmuo) arba pavadinimą, kodą, buveinės adresą (jeigu kreipiasi juridinis asmuo) ir duomenis ryšiui palaikyti. Prašymas turi būti pasirašytas.

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Paslauga yra galutinė

  Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistai
  Ramutė Urbienė
  Stasys Tubutis

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2011-08-04 15:45:52

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb