Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas ir (ar) patikslinimas, dublikatų išdavimas

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas ir (ar) patikslinimas, dublikatų išdavimas

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Įmonei išduodama licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1.Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymas (Žin., 2003, Nr. 117-5317).

  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimas Nr. 383 „Dėl Mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių ir Tabako gaminių pardavimo taisyklių“ (Žin., 2004, Nr. 53-1799; 2009, Nr. 5-129).

  3. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimas „Dėl licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimo“.

  4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Paraišką, kurioje nurodoma:

  1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė

  1.2. įmonės steigėjų ir vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai. Tais atvejais, kai įmonės steigėjas yra juridinis asmuo, nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas ir buveinė;

  1.3. kokios rūšies licencijos prašoma;

  1.4. prekybos tabako gaminiais vieta, kurioje tabako gaminiai bus parduodami vartotojui, ir jos pavadinimas (jeigu prekybos tabako gaminiais vietai suteiktas pavadinimas). Tais atvejais, kai įmonė numato prekiauti tabako gaminiais iš automobilio - parduotuvės (kaimo vietovėse) arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse (orlaiviuose, laivuose, traukiniuose), nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir registravimo valstybinis numeris;

  1.5. prekybos tabako gaminiais vietos adresas, išskyrus tuos atvejus, kai prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilio- parduotuvės (kaimo vietovėse) arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse. Tais atvejais, kai prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilio-parduotuvės (kaimo vietovėse), vietoj prekybos tabako gaminiais vietos adreso nurodomi automobilio-parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai;

  1.6. sandėlio adresas (nurodomas tais atvejais, kai prekybos tabako gaminiais vietos ir sandėlio adresai skirtingi, taip pat kai prekiauti tabako gaminiais numatoma keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse).

  Įmonių turimos licencijos turi būti papildytos ir (ar) patikslintos, kai:

  1. licenciją turinti įmonė pakeičia licencijoje nurodytą įmonės pavadinimą arba teisinę formą ar buveinę;

  2. teisės aktų nustatyta tvarka suteikiamas naujas pavadinimas gyvenamosioms vietovėms, gatvėms, pastatams, statiniams arba teisės aktų nustatyta tvarka įmonei suteikiamas naujas įmonės kodas, arba keičiasi kiti tiesiogiai nuo įmonės nepriklausantys licencijos rekvizitai;

  3. numatomos papildomos arba keičiamos prekybos tabako gaminiais vietos, arba keleiviams vežti skirtos transporto priemonės, arba sandėliai.

  Turinti licenciją ir norinti ją papildyti ar patikslinti įmonė, pateikia:

  1. paraišką, kurioje nurodoma:

  1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

  1.2. turimos licencijos rūšis, numeris ir išdavimo data;

  1.3. priežastis, dėl kurios prašoma papildyti arba patikslinti licenciją;

  1.4. duomenys, kurie turi būti nurodyti licencijoje arba atitinkamai iš jos išbraukti;

  2. dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;

  3. licencijos originalą (pateikiama, priėmus sprendimą papildyti arba patikslinti licenciją).

  Licencijos dublikatas išduodamas, jeigu licencijos originalas:

  1. prarandamas;

  2. sugadinamas.

  Įmonė, norinti gauti licencijos dublikatą, pateikia:

  1. paraišką išduoti licencijos dublikatą (joje nurodo priežastį, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą);

  2. sugadintos licencijos originalą.

   

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Savivaldybės administracija turi sužinoti, ar įmonė, norinti įsigyti licenciją, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija, ar nėra skolinga Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, taip pat patikrinti objekto, kuriame bus prekiaujama alkoholiniais gėrimais, teisinę registraciją Valstybės įmonės Registrų centro duomenų bazėje.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė Jadvyga Šerpytienė, tel. (8 449) 76 139, el. p. jadvyga.serpytiene@silale.lt  

  Administracinės paslaugos vadovas

  Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė, tel. (8 449)76 129; 8 612 32034, el. p. reimunda.kibeliene@silale.lt

   

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Licencijos išduodamos per 30 dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia licencijai išduoti, gavimo dienos.

  Sprendimas dėl licencijos papildymo ar patikslinimo priimamas per 15 darbo dienų nuo visų dokumentų gavimo.

  Sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo priimamas per 5 dienas nuo visų dokumentų gavimo.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Licencijos išduodamos, patikslinamos ir (ar) papildomos, licencijų dublikatai išduodami, sumokėjus valstybės rinkliavą:

  1. už licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimą - 190 Eur;

  2. už licencijos patikslinimą ir (ar) papildymą, dublikato išdavimą - 112 Eur.

  Valstybės rinkliava mokama:

  į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąsias sąskaitas, valstybės rinkliavos kodas – 52487. 

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Pridedama.

  Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė
  Jadvyga Šerpytienė

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-07-14 10:38:24

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb