Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Išduodamos licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  Reglamentuojantys teisės aktai:

  Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas 2002 m. gegužės 16 d. Nr. IX-884 (Žin., 2002, Nr. 56-2224);

  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 17 d. nutarimas Nr. 1629 ,,Dėl Prekybos nefasuotais naftos produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 137-7022);

  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. lapkričio 26 d. įsakymas Nr. 1-332 ,,Dėl prašymo išduoti (patikslinti) licenciją verstis prekyba nefasuotais naftos produktais formos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 137-7022);

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  Pareiškėjas, siekiantis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzeliniais degalais, suskystintomis naftos dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu, pateikia:

  1. Ūkio ministerijos nustatytos formos prašymą;

  2. Degalinės pripažinimo tinkama naudoti akto arba teisinės registracijos dokumento pareiškėjo patvirtintą kopiją;

  3. Įregistruoto degalinės kasos aparato techninio paso pareiškėjo patvirtintą kopiją;

  4. Degalinės įrenginių metrologinio patikrinimo dokumentų pareiškėjo patvirtintą kopiją;

  5. Sutarties, kurios pagrindu naudojamasi degaline, pareiškėjo patvirtintą kopiją ar išrašą;

  6. Dokumentą, patvirtinantį nustatyto dydžio valstybės rinkliavos mokesčio sumokėjimą (pateikiama priėmus sprendimą išduoti licenciją).

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Licencijas išduodanti institucija privalo patikrinti, ar nėra kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų raštu pateiktų pastabų ir pranešimų dėl pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti licenciją, veiklos.

  Šiuo tikslu licencijas išduodanti institucija kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją, o prireikus ir į teritorinę policijos įstaigą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašydama pateikti informaciją, kurią renka ir (ar) turi atitinkama institucija.

  Informatikos ir ryšių departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos licencijas išduodančiai institucijai teikia duomenis apie fizinio asmens ar juridinio asmens, siekiančio gauti licenciją, vadovą ir savininką, juridinio asmens dalyvio - fizinio asmens, turinčio ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, neišnykusį ar nepanaikintą teistumą arba juridinio asmens dalyviui - juridiniam asmeniui, turinčiam ne mažiau kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalininkų įnašų, per pastaruosius 5 metus priimtus ir įsiteisėjusius apkaltinamuosius teismo nuosprendžius už nusikalstamas veikas, nurodytas Taisyklių 14 punkte.

  Informacija gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė Jadvyga Šerpytienė, tel. (8 449) 76 139, el. p. jadvyga.serpytiene@silale.lt

  Administracinės paslaugos vadovas

  Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė, tel. (8 449)76 129; 8 612 32034, el. p. reimunda.kibeliene@silale.lt

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Paslaugos suteikimo trukmė – 30 d.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Už licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu išdavimą mokama 490 Eur valstybės rinkliava.

  Už licencijos verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu patikslinimą ir (ar) papildymą, dublikato išdavimą mokama 112 Eur valstybės rinkliava.

  Valstybės rinkliava mokama:

  į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąsias sąskaitas, valstybės rinkliavos kodas – 52587. 

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Pridedama.

  Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė
  Jadvyga Šerpytienė

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-27 08:46:09

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb