Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba dujomis išdavimas

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba dujomis išdavimas

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Išduodami leidimai didmeninei ir mažmeninei prekybai dujomis

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 1-287 „Dėl Prekybos suskystintomis naftos dujomis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 122-6230).

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  Pareiškėjas, siekiantis gauti leidimą, pateikia prašymą.

  Prašyme nurodoma:

  - pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

  - veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis, kokiomis dujomis numatoma prekiauti (nurodoma tik prašant išduoti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis – įrašomi dujų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą);

  - jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi, - tiksli gimimo data;

  - juridinio asmens prašyme taip pat turi būti nurodyti šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai, o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

  - jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą, privalo leidimus išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

  - kokiu būdu pareiškėjas iš licencijas išduodančios institucijos norėtų gauti informaciją apie priimtus sprendimus.

  8. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis, kartu su prašymu pateikia šiuos dokumentus:

  - deklaraciją apie dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas;

  - terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, pareiškėjo patvirtintas kopijas;

  - pažymą apie darbuotojus, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys;

  - pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su ūkio subjektu kopiją.

  9. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis mažmenine prekyba dujomis, kartu su prašymu pateikia šiuos dokumentus:

  - deklaraciją apie dujų sandėliavimo ir prekybos vietas;

  - prekybos vietų, sandėlių, rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių pareiškėjo patvirtintas kopijas;

  - pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties pareiškėjo patvirtintas kopijas;

  - turimų svarstyklių dujų balionams sverti patikros liudijimo pareiškėjo patvirtintą kopiją;

  - pažymos apie turimą technologinę įrangą, prietaisus pareiškėjo patvirtintą kopiją;

  - pažymą apie darbuotojus, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Leidimus išduodanti institucija privalo patikrinti, ar nėra kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų raštu pateiktų pastabų ir pranešimų dėl pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti leidimą, veiklos.

  Tuo tikslu leidimus išduodanti institucija kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją, prireikus, teritorinę policijos įstaigą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašydama pateikti informaciją, kurią renka ir (ar) turi atitinkama institucija. Informacija gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė Jadvyga Šerpytienė, tel. (8 449) 76 139, el. p. jadvyga.serpytiene@silale.lt

  Administracinės paslaugos vadovas

  Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė, tel. (8 449)76 129; 8 612 32034, el. p. reimunda.kibeliene@silale.lt

   

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Leidimai išduodami arba motyvuotas raštiškas atsisakymas išduoti leidimus pateikiamas pareiškėjui per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia leidimams gauti, gavimo.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

   

  Už leidimo verstis didmenine prekyba dujomis išdavimą mokama 490 Eur valstybės rinkliava.

  Už leidimo verstis mažmenine prekyba dujomis mokama 490 Eur valstybės rinkliava.

  Už leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba dujomis patikslinimą ir (ar) papildymą, dublikato išdavimą mokama 112 Eur valstybės rinkliava.

  Valstybės rinkliava mokama:

  į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąsias sąskaitas, valstybės rinkliavos kodas – 52987.

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Pridedama.

  Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė
  Jadvyga Šerpytienė

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-27 08:33:07

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb