Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė Tel.: +370 449 76114 Faks.: +370 449 76 118 El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188773720


Meras

JONAS GUDAUSKAS
Renginių kalendorius
Vasaris
    2018     
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304
Renginiai
Pilėnų didvyrių paminėjimas
2018-02-24 12:00
Trukmė: 2 val.
Adresas:  Bilionių piliakalnis, Bilionių seniūnija, Šilalės r. savivaldybė

Leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba dujomis išdavimas

Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas

Leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba dujomis išdavimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Išduodami leidimai didmeninei ir mažmeninei prekybai dujomis

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymas Nr. 1-287 „Dėl Prekybos suskystintomis naftos dujomis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 122-6230).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Pareiškėjas, siekiantis gauti leidimą, pateikia prašymą.

Prašyme nurodoma:

- pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;

- veiklos, kuria verstis prašoma leidimo, rūšis, kokiomis dujomis numatoma prekiauti (nurodoma tik prašant išduoti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis – įrašomi dujų kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą);

- jeigu pareiškėjas (fizinis asmuo) asmens kodo neturi, - tiksli gimimo data;

- juridinio asmens prašyme taip pat turi būti nurodyti šie duomenys: įmonės dalyvių, turinčių ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (pajų, dalininkų įnašų), vadovų, savininkų vardai, pavardės ir asmens kodai, o jeigu dalyvis yra juridinis asmuo, ir juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;

- jeigu pareiškėjas – Europos Sąjungos valstybės narės pilietis ar kitas užsienietis, kuris naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis ir siekia gauti leidimą, privalo leidimus išduodančiai institucijai pateikti dokumentą, patvirtinantį ir (ar) suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;

- kokiu būdu pareiškėjas iš licencijas išduodančios institucijos norėtų gauti informaciją apie priimtus sprendimus.

8. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis didmenine prekyba dujomis, kartu su prašymu pateikia šiuos dokumentus:

- deklaraciją apie dujų sandėliavimo, maišymo ir prekybos vietas;

- terminalų (sandėlių), rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių, pareiškėjo patvirtintas kopijas;

- pažymą apie darbuotojus, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys;

- pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties su ūkio subjektu kopiją.

9. Pareiškėjas, norintis gauti leidimą verstis mažmenine prekyba dujomis, kartu su prašymu pateikia šiuos dokumentus:

- deklaraciją apie dujų sandėliavimo ir prekybos vietas;

- prekybos vietų, sandėlių, rezervuarų teisinės registracijos dokumentų ar sutarčių pareiškėjo patvirtintas kopijas;

- pareiškėjo avarinės tarnybos nuostatus arba sutarties pareiškėjo patvirtintas kopijas;

- turimų svarstyklių dujų balionams sverti patikros liudijimo pareiškėjo patvirtintą kopiją;

- pažymos apie turimą technologinę įrangą, prietaisus pareiškėjo patvirtintą kopiją;

- pažymą apie darbuotojus, jų kvalifikaciją ir kokias funkcijas jie vykdys.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Leidimus išduodanti institucija privalo patikrinti, ar nėra kontroliuojančių valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijų raštu pateiktų pastabų ir pranešimų dėl pareiškėjo, pateikusio prašymą gauti leidimą, veiklos.

Tuo tikslu leidimus išduodanti institucija kreipiasi į Informatikos ir ryšių departamentą prie Vidaus reikalų ministerijos, teritorinę valstybinę mokesčių inspekciją, prireikus, teritorinę policijos įstaigą, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą prie Vidaus reikalų ministerijos, prašydama pateikti informaciją, kurią renka ir (ar) turi atitinkama institucija. Informacija gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis.

Administracinės paslaugos teikėjas

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė Jadvyga Šerpytienė, tel. (8 449) 76 139, el. p. jadvyga.serpytiene@silale.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė, tel. (8 449)76 129; 8 612 32034, el. p. reimunda.kibeliene@silale.lt

 

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Leidimai išduodami arba motyvuotas raštiškas atsisakymas išduoti leidimus pateikiamas pareiškėjui per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų, kurių reikia leidimams gauti, gavimo.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 

Už leidimo verstis didmenine prekyba dujomis išdavimą mokama 490 Eur valstybės rinkliava.

Už leidimo verstis mažmenine prekyba dujomis mokama 490 Eur valstybės rinkliava.

Už leidimų verstis didmenine ir mažmenine prekyba dujomis patikslinimą ir (ar) papildymą, dublikato išdavimą mokama 112 Eur valstybės rinkliava.

Valstybės rinkliava mokama:

į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąsias sąskaitas, valstybės rinkliavos kodas – 52987.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pridedama.

Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė
Jadvyga Šerpytienė

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-27 08:33:07