Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Leidimas statyti / rekonstruoti

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Leidimo statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) išdavimas

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Priimami dokumentai leidimo išdavimui, techninis projektas registruojamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, derinamas su nustatytomis institucijomis. Per nustatytą laikotarpį gavus teigiamas derinimo išvadas išduodamas leidimas.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  Lietuvos Respublikos statybos įstatymas,

  Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06.2010

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  Leidimui statyti naują statinį gauti pateikiami dokumentai:

  1. prašymas;

  2. statybos projektas ir kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;

  3. statybos projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma);

  4. žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;

  5. atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos pasirinktoje vietoje leistinumo poveikio aplinkai požiūriu, kai jis privalomas pagal Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą;

  6. jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;

  7. dokumentas, patvirtinantis apie įmokos už savavališkos statybos įteisinimą, nurodytos šio Įstatymo 1 priede, sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.

  Leidimui rekonstruoti statinį gauti pateikiami dokumentai:

  1. prašymas;

  2. rekonstravimo projektas ir kompiuterinė laikmena su rekonstravimo projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;

  3. rekonstravimo projekto ekspertizės aktas (tuo atveju, kai ši ekspertizė pagal šio Įstatymo 29 straipsnio 1 dalį yra privaloma);

  4. statinio kadastro duomenų byla;

  5. statinio bendraturčių sutikimas;

  6. žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;

  7. jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju;

  8. dokumentas, patvirtinantis šio Įstatymo 1 priede nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos, dėl kurios surašytas savavališkos statybos aktas, atveju.

  Leidimui atnaujinti (modernizuoti) pastatą gauti pateikiami dokumentai:

  1. prašymas;

  2. pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas ir kompiuterinė laikmena su šio projekto įrašu arba tik kompiuterinė laikmena su statybos projekto įrašu, jeigu šį projektą privalantys pasirašyti asmenys jį pasirašė elektroniniais parašais;

  3. pastato kadastro duomenų byla;

  4.pastato bendraturčių sutikimas dėl pastato atnaujinimo (modernizavimo), priimamas Civilinio kodekso 4.75 ar 4.85 straipsnio nustatyta sprendimų priėmimo tvarka;

  5. žemės sklypo bendraturčių sutikimas, jeigu žemės sklypas jiems priklauso bendrosios nuosavybės teise;

  6. jeigu inžinerinius tinklus ar susisiekimo komunikacijas numatoma tiesti kitame žemės sklype (teritorijoje), taip pat jeigu kitą žemės sklypą (teritoriją) numatoma laikinai naudoti statybos metu, – sutartis su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar naudotoju.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Visi dokumentai išvardinti 6 eilutėje ir apmokėjimo kvitas už leidimo išdavimą atitinkamai pagal 11 eilutę.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos Investicijų ir statybos skyriaus vyr. specialistė Rimantė Lidžienė

  Administracinės paslaugos vadovas

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Valdemaras Jasevičius

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Statybą leidžiantis dokumentas išduodamas ne vėliau kaip per:

  45 darbo dienas – ypatingam statinio atveju;

  30 darbo dienų – neypatingam statinio atveju

  20 darbo dienų – atnaujinimo (modernizavimo) atveju;

  Pakartotiniai pateikus derinimui (pataisius pastabas) per dvigubai trumpesnius terminus.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Už leidimo išdavimą neypatingam statiniui 250 Lt;

  Už leidimo išdavimą ypatingam statiniui 500 Lt;

  Už leidimą rekonstruoti neypatingą statinį 250 Lt;

  Už leidimą rekonstruoti ypatingą statinį 500 Lt;

  Valstybės nustatytą rinkliavos sumą fiziniai ir juridiniai asmenys moka į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM. Gavėjo įmonės kodas – 188659752, bankas – Swedbank AB, banko kodas – 73000, sąskaitos Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas – 53087.

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Prašymo forma Statybos techninio reglamento STR 1.07.01.2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ 1 priedas

  Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  Statytojai (užsakovai) turi teisę pateikti prašymus naudodamiesi Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“.

  Investicijų ir statybos skyriaus vyriausioji specialistė
  Rimantė Lidžienė

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2011-08-03 11:41:56

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb