Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Leidimo saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbams išdavimas

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

   

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Leidimo saugotinų medžių ir krūmų  kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo,  genėjimo darbams  išdavimas.

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas (įskaitant ir seniūnijas), kitas fizinis ar juridinis asmuo,  norintis gauti leidimą saugotinų medžių ir krūmų  kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo,  genėjimo darbams, pateikia Savivaldybės administracijai  nustatytos formos prašymą.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. LR želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215);

  2. LR Vyriausybės 2008 m. kovo 12 d. nutarimas Nr. 206 „Dėl kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašo patvirtinimo ir medžių ir krūmų priskyrimo saugotiniems" (Žin., 2008, Nr. 33-1151);

  3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. D1-343 „Dėl želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 74-2907);

  4. LR aplinkos ministro 2008 m. sausio 31 d. įsakymas Nr. D1-87 „Dėl saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2008, Nr. 17-611);

  5. LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimosi sąlygų patvirtinimo" (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2008, Nr. 33-1152);

  6. Šilalės  rajono savivaldybės tarybos 2011 m. lapkričio 24 d.  sprendimas Nr. T1-347 „Dėl Šilalės rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklių tvirtinimo";

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  Prašymas

  Žemės sklypo dokumentai

  Patvirtintas (suderintas) želdinių pertvarkymo projektas, schema, detalusis  bei specialusis planai.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Prašymas

  Žemės sklypo dokumentai

  Patvirtintas (suderintas) želdinių pertvarkymo projektas, schema, detalusis  bei specialusis planai.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vyr. specialistė Virginija Bukauskienė, tel. (8-449) 76 116, el.p. virginija.bukauskiene@silale.lt

  Administracinės paslaugos vadovas

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijos seniūnas

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Per 30 darbo dienų nuo prašymo pateikimo dienos ir galioja vienerius metus nuo jo išdavimo.

   

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  _

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Nustatyta forma.

  Šilalės rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklių 1 priedas

  Paslaugos teikimo sekos schemaSaugotinų medžių ir krūmų augančių ne miško žemėje kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo, genėjimo darbai

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Administracijos ekologė Virginija Bukauskienė

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2012-07-26 12:00:09

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb