Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė Tel.: +370 449 76114 Faks.: +370 449 76 118 El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188773720


Meras

JONAS GUDAUSKAS
Renginių kalendorius
Vasaris
    2018     
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304
Renginiai
Pilėnų didvyrių paminėjimas
2018-02-24 12:00
Trukmė: 2 val.
Adresas:  Bilionių piliakalnis, Bilionių seniūnija, Šilalės r. savivaldybė

Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas vaikams, likusiems be tėvų globos

Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas

Dėl globos (rūpybos) nustatymo vaikams, likusiems be tėvų globos

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslaugos gali kreiptis fiziniai/juridiniai asmenys. Vaiko laikinoji globa/rūpyba–tai laikinai likusio be tėvų globos vaiko, įstatymų nustatyta tvarka patikėto fiziniam arba juridiniam asmeniui, priežiūra, auklėjimas ir ugdymas, kitų jam dvasiškai ir fiziškai augti sąlygų sudarymas ir palaikymas, jo asmeninių, turtinių teisių bei teisėtų interesų gynimas ir atstovavimas jiems, išliekant tėvų pareigai išlaikyti savo vaikus. Prašymas ir kiti papildomi dokumentai, reikalingi nustatyti vaiko globai(rūpybai), gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į instituciją (J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 108 kab.; Vaiko teisių apsaugos skyrių). Atsakymas (Administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos/rūpybos nustatymo) gali būti įteikiamas asmeniui atvykus į instituciją ar išsiunčiamas paštu nurodytu adresu.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864;
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-03-27 nutarimas Nr. 405 (nauja redakcija– 2012-06-27 nutarimas Nr. 405) „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“;
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-05-28 įsakymas Nr. A1-145 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2002-04-18 įsakymo Nr. 56 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“;
4. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 1996-03-14 Nr. I-1234.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Fizinis asmuo turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą;2. Vaiko gimimo liudijimą3. Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimą (046/a forma) apie vaiko sveikatą;4. Sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad globėju/rūpintoju norintis būti asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;

5. Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 m. asmenų rašytinius sutikimus su asmens duomenimis;

6. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

7. Santuokos liudijimo kopiją, jeigu asmuo susituokęs;

8. Ištuokos liudijimo kopiją, jeigu asmuo išsituokęs; (arba teismo sprendimo dėl santuokos pripažinimo negaliojančia kopiją, jeigu teismas santuoką pripažino negaliojančia; teismo sprendimo dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium kopiją, jeigu yra teismo sprendimas dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium;

9. Sutuoktinio mirties liudijimo kopiją, jeigu asmuo yra našlys (našlė);

10. Dokumentus, įrodančius artimo giminaičio, norinčio tapti vaiko globėju, giminystę su vaiku;

11. Kitus susijusius su vaiku dokumentus.

Juridinis asmuo turi pateikti:

1. Prašymą;2. Juridinio asmens registravimo pažymėjimą;3. Įstatų, steigimo sandorio arba bendrųjų nuostatų kopijas;4. Pažymą apie finansavimo šaltinius;5. Patalpų, kuriose gyvens globojami (rūpinami) vaikai, nuosavybę ar patikėjimo teisę patvirtinančių dokumentų arba nuomos ar panaudos sutarčių kopijas;6. Pažymą, patvirtinančią, kad patalpos, kuriose gyvens globojami (rūpinami) vaikai, atitinka saugos darbe, techninius, sanitarijos ir higienos reikalavimus.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

1. Pažymą iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju/rūpintoju, bei kartu su juo gyvenančių asmenų teistumo.

2. Iš teritorinio policijos komisariato– dėl fizinio asmens, norinčio tapti vaiko globėju/rūpintoju, bei kartu su juo gyvenančių asmenų baustumą administracine tvarka.

3. Iš Civilinės metrikacijos skyriaus gaunami išrašai apie vaiko gimimą, tėvų mirtį.

4. Iš Gargždų socialinių paslaugų centro išvada dėl asmenų tinkamumo tapti globėju/rūpintoju (išskyrus– artimus giminaičius).

Administracinės paslaugos teikėjas

Vyr. specialistė Jolanta Kvietkauskienė

(telefonas 449 76132; el. paštas jolanta.kvietkauskiene@silale.lt)

Administracinės paslaugos vadovas

Vedėja Birutė Sragauskienė

(telefonas 8 449 76132; el. paštas birute.sragauskiene@silale.lt)

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

30 d. (globėjų/rūpintojų mokymai organizuojami ne vėliau kaip per 6 mėnesius)

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

nemokama

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pridedama (dvi formos-juridiniam ir fiziniam asmeniui)

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju/rūpintoju, privalo išklausyti būsimiems globėjams/rūpintojams/įtėviams organizuojamus kursus Gargždų socialinių paslaugų centre (toliau- Socialiniai partneriai);

Esant krizinei situacijai, vaiko globa/rūpyba gali būti nustatyta šeimoje, kuri nėra išklausiusi globėjų/rūpintojų mokymų, tačiau šeima, Vaiko teisių apsaugos skyriui suderinus mokymų lankymo datą su Socialiniais partneriais, privalo juos išklausyti ir globodama/rūpindama vaiką;

Artimi giminaičiai–seserys, broliai, seneliai;

LR civilinio kodekso 3.269 straipsnyje įvardinti asmenys, kurie negali būti skiriami vaiko globėjais/rūpintojais;

Gyvenimo ir buities sąlygas vertina Vaiko teisių apsaugos skyrius;

Galutinį sprendimą dėl globėjo/rūpintojo paskyrimo priima Vaiko teisių apsaugos skyrius.

Paslauga yra galutinė.

Vedėja Birutė Sragauskienė

Paskutinis atnaujinimas: 2014-05-08 11:56:23