Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas tėvų prašymu

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas 

   

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas tėvų prašymu

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Paslaugos gali kreiptis fiziniai asmenys laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos laikotarpiu palikdami vaiką prižiūrėti pasirinktam asmeniui. Prašymas (pildo vaiko tėvai/vienas iš tėvų/įstatyminis atstovas ir asmuo, norintis globoti/rūpinti vaikus) ir kiti papildomi dokumentai, reikalingi nustatyti vaikui laikinąją globą(rūpybą), gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į instituciją (J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 108 kab.), atsiuntus paštu, per pasiuntinį. Atsakymas (Administracijos direktoriaus įsakymas dėl laikinosios globos/rūpybos nustatymo tėvų prašymu) gali būti įteikiamas asmeniui atvykus į instituciją ar išsiunčiamas paštu nurodytu adresu.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1.   1.   „Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymas Nr. A1-548 „Dėl Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų“ patvirtinimo;  

  2.  2. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 1996-03-14 Nr. I-1234;

   3. Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas, 1994-11-03 Nr. I-621.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1.  Prašymas; 2.  Vaiko gimimo liudijimo kopija;

  3. Siūlomo fizinio asmens Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (046/a forma);

  4. Kartu su siūlomu fiziniu asmeniu gyvenančių vyresnių kaip 16 m. asmenų rašytiniai sutikimai;

    5. Tėvų ir siūlomo fizinio asmens prižiūrėti vaiką asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;

    6. Siūlomo fizinio asmens gyvenamosios vietos seniūnijos (savivaldybės) buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktas;

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Pažyma iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų  ministerijos dėl asmens,  norinčio tapti vaiko globėju/rūpintoju, teistumo apie tyčinius nusikaltimus.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Vyr. specialistė Jolanta Kvietkauskienė

  (telefonas 8 449 76132; el. paštas jolanta.kvietkauskiene@silale.lt)

  Administracinės paslaugos vadovas

  Vedėja Birutė Sragauskienė

  (telefonas 8 449 76132; el. paštas birute.sragauskiene@silale.lt)

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  20 d.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  nemokama

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. A1-548 (pridedama).

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Vaiko teisių apsaugos skyrius esant būtinybei informuoja vaiko tėvus apie pasikeitusias vaiko gyvenimo sąlygas ir (ar) kylančias grėsmes vaiko saugumui bei sveikatai ir nustatę, kad paskirtasis vaiko globėjas netinkamai vykdo savo pareigas, per vaiko tėvams tarpininkaujančius asmenis derina su tėvais visus paskirtojo vaiko globėjo (rūpintojo) atleidimo ir naujojo globėjo (rūpintojo) skyrimo klausimus;

  Vaiko teisių apsaugos skyrius turi teisę:

  - teisės aktų nustatyta tvarka pareikšti teismui ieškinį dėl laikino tėvų valdžios apribojimo, jeigu tėvai ignoruoja šiuose nuostatuose nurodytus Vaiko teisių apsaugos skyriaus įspėjimus ar reikalavimus.

   Vaiko laikinoji globa (rūpyba) tėvų prašymu pasibaigia Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo, kai:

  -vaiko tėvai grįžta iš užsienio valstybės ir apie tai per 5 kalendorines dienas praneša Vaiko teisių apsaugos skyriui;

  - Vaiko globos (rūpybos) išmoka neskiriama;

  Paslauga yra galutinė.

   

  Vedėja Birutė Sragauskienė

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2014-05-08 12:33:26

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb