Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Investicijos
 • Strateginis plėtros planas
  Įgyvendinti projektai
  ES parama
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Korupcijos prevencija

   

  Korupcijos prevencijos programos

  Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. T1-277 patvirtinta Šilalės rajono savivaldybės korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas

  Pateikiame Šilalės rajono savivaldybės 2018-2020 metų korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą visuomenės svarstymui

  Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 28 d. sprendimas  Nr. T1-26 „Dėl pritarimo Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų veiklos ataskaitai“

  2016 m. sausio 29 d. šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-136 patvirtinta
  Šilalės rajono  savivaldybės 2015–2017 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano 2015 metų ataskaita

    2015 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Seimo nutarimas Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“

   2015 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 648 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“

   2015 m. rugsėjo 24 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Šilalės rajono savivaldybės 2015-2017 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“


  Korupcijos pasireiškimo tikimybė

  2017 m. lapkričio 3 d. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada Nr. T16-643(2.19E) „Dėl Šilalės rajono savivaldybės supaprastintų viešųjų pirkimų vykdymo“

  2016 m. spalio 25 d. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada Nr. T16-552(220) dėl paramos viešiesiems ir privatiesiems juridiniams asmenims skyrimo pagal aplinkos apsaugos rėmimo, nevyriausybinių organizacijų rėmimo ir verslo plėtros programas

   2015 m. lapkričio 17 d. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvada Nr. T16-617(2.20) „Dėl priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas ir priėmimo į darbą pagal darbo sutartį veiklos organizavimo“

   2014 m. lapkričio 24 d. išvada Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo viešojoje įstaigoje Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras

   2013 m. spalio 24 d. išvada dėl korupcijos pasireiškimo analizės Šilalės rajono savivaldybėje komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos organizavimo srityje

   Šilalės rajono savivaldybės mero 2012-11-23 raštas Nr. T16-408 (2.18) „Išvada dėl korupcijos tikimybės Šilalės rajono savivaldybės socialinės paramos skyriuje nustatymo“

   2011 m. korupcijos pasireiškimo tikimybės Savivaldybės administracijos skyriuose vertinimas

  Savivaldybės įmonių Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvados 

  2017 m. 

  Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas UAB „Šilalės šilumos tinklai“

  Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas UAB „Šilalės vandenys“

  Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas UAB "Šilalės autobusų parkas"

  Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas UAB "Gedmina" 


  Korupcijos rizikos analizė 

   2002 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“


  Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

   2008 m. birželio 5 d. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. X-1571

   2014 m. gegužės 29 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-148 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo taisyklių patvirtinimo“


  Informacijos apie asmenį surinkimas 

  Pareigybės, į kurias prieš skiriant asmenį teikiamas rašytinis prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį asmenį:

  1. Savivaldybės administracijos direktorius;

  2. Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;

  3. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjai;

  4. Savivaldybės administracijos skyrių vedėjų pavaduotojai;

  5. Šilalės rajono savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai;

  6. Savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyriaus specialistai;

  7. Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovai;

  8. Šilalės rajono savivaldybės uždarųjų akcinių bendrovių, kurių steigėja ir akcininkė yra savivaldybė, vadovai.

   

   Ištrauka iš Lietuvos respublikos prevencijos įstatymo (9 ir 91 straipsniai)


  Antikorupcinis visuomenės švietimas ir visuomenės informavimas

  Išrinkti Šilalės rajono moksleivių vaizdo klipų konkurso „Mūsų kova prieš korupciją“ nugalėtojai

  Kviečiame dalyvauti vaizdo klipų konkurse „Mūsų kova prieš korupciją“ 

  Apdovanoti Šilalės rajono moksleivių eilėraščių konkurso „Aš prieš korupciją“ nugalėtojai

  Už korupcijos prevenciją atsakngų asmenų anketa

  Kviečiame dalyvauti Šilalės rajono moksleivių eilėraščių „Aš prieš korupciją“ konkurse

  Savivaldybių, įstaigų ir įmonių vadovai dalyvavo seminaruose antikorupcijos tema

  2017 m. gugužės 3 d. vyko Antikorupcijos komisijos ir Šilalės rajono savivaldybės vadovų pasitarimas su STT kurupcijos prevencijos poskyrio viršininku Leonu Barišausku

  2016 m. rugpjūčio 24 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko korupcijos prevencijos mokymai

  2016 m. balandžio 6 d. Šilalės rajono savivaldybėje vyko korupcijos prevencijos mokymai

   Piešinių konkursas „Aš prieš korupciją“ -> Konkurso rezultatai

   2012 m. kovo 7 d., seminaras „Korupcija ir jos prevencija“


  Korupcijos rizikos valdymo vertinimas

  Šilalės rajono savivaldybė įvardyta kaip pavyzdinė korupcijos prevencijos veikloje


  Pranešimai apie korupciją

   ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIŲ PROTOKOLAI

  Tyrimo išvada dėl galimų UAB Tauragės regiono atliekų tvarkymo centro veikloje negatyvių faktorių ir korupcijos pasireiškimo atvejų (2017-01-18)

  Tyrimo išvada dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes 

  Tyrimo išvada dėl pritarimo taikos sutarčiai civilinėje byloje


  Šilalės rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sudėtis

  Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 29 d. sprendimu Nr. T1-258 patvirtinti antikorupcijos komisijos nuostatai ir sudėtis:
   
  Komisijos nariai:

  Algirdas Meiženis - Antikorupcijos komisijos pirmininkas.
   8 687 35 471 algirdas.meizenis@gmail.com

  Andrius Baublys – Kvėdarnos seniūnijos Jūros seniūnaitijos seniūnaitis;
   8 631 21 111 andriusbaublys@gmail.com

  Raimundė Gečienė – Šilalės rajono savivaldybės tarybos narė;
   8 686 04 461 munde14@gmail.com

  Elvyra Gedeikienė – Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos draugovės „Lietuvos skautija“ vadovė;
   8 685 02 773

  Daiva Mikutavičienė – Šilalės miesto seniūnijos Pušyno seniūnaitijos seniūnaitė;
   8 687 39 436 daivamikutaviciene@yahoo.com

  Alfonsas Motuzas – Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys;
   8 687 57 046 alfonsas.motuzas@silalesligonine.lt

  Audrius Kelpšas – Kaltinėnų seniūnijos Iždonų seniūnaitijos seniūnaitis;
   8 612 49 561 Audriuski5@zebra.lt

  Bronius Grabauskas – Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys;
   8 686 92 432 grabauskas002@gmail.com  

  Antanas Palekas – Traksėdžio seniūnijos Drobūkščių seniūnaitijos seniūnaitis;
   8 616 54 222

  Violeta Kasnauskaitė – Šilalės krašto neįgaliųjų sajungos pirmininkė
  8 652 99511 silalesneigalieji@gmail.com 

  Stasys Skalauskas – Šilalės rajono savivaldybės tarybos narys.
  8 615 61 145 stasys.skalauskas@gmail.com

  Komisijos sekretorius

  Martynas Remeikis
   8 612 32103 martynas.remeikis@silale.lt

   

   

  Gyventojams pranešusiems apie galimus korupcijos pasireiškimo atvejus, apie pradėto tyrimo eigą ir  priimtą sprendimą informuosime per 20 darbo dienų.

  Antikorupcijos komisijos sprendimai įforminami protokolais, kuriuos pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius, protokolai  saugomi Šilalės rajono savivaldybės administracijoje.

   

   


  Pasiūlymai ir iniciatyvos korupcijos prevencijai vykdyti

  Šilalės rajono savivaldybės kovos su korupcija priemonės

   
  Prašome gyventojų teikti pasiūlymus kaip gerinti korupcijos prevencijos būklę Šilalės rajone.
  Pasiūlymus siųskite Anikorupcijos komisijos sekretoriui el. paštu martynas.remeikis@silale.lt.
   
   
   Šilalės rajono savivaldybės administracijoje korupcijos prevenciją ir kontrolę vykdo:
  Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus
  vyr. specialistas M. Remeikis
  Tel. (8 449) 76 117
  Mob. tel. 8 612 32 103
  El. paštas martynas.remeikis@silale.lt
   
   
   
   
   
   
   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-09 11:50:52

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb