Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Investicijos
 • Strateginis plėtros planas
  Įgyvendinti projektai
  ES parama
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Komunikacijos ir informacinių technologijų skyrius

   

  Vedėjas Domas Ūksas

  Tel. (8 449) 52 949, mob. 8 687 39 274
  El.p. domas.uksas@silale.lt

  313 kab.

  Gimė 1963 m. kovo 31 d.

  1989 baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, įgijo inžinieriaus statybininko specialybę

  Savivaldybėje dirba nuo 2003 m. liepos mėn.

  Skyriaus vadovu – nuo 2007 m. birželio mėn.

    

  Skyriaus darbuotojai

  Pareigos, nuostatai Vardas, pavardė Kontaktai Kab.nr.
  Vyr. specialistas Rytis Aušra

  (8 449) 52 949
  rytis.ausra@silale.lt

   

  310
  Viešųjų ryšių specialistė Dalia Danylienė (8 449) 52 949
  8 686 16 596
  dalia.danyliene@silale.lt
  310
  Atstovė spaudai  Rūta Janavičiūtė  (8 449) 76 139
   8 682 36 318
   ruta.janaviciute@silale.lt
   221

   

  Pagrindiniai skyriaus uždaviniai ir funkcijos

  Uždavinys:

  Įgyvendinti Savivaldybės administracijos bei jos padalinių funkcijų, numatytų LR vietos savivaldos įstatyme, kompiuterizavimo politiką.

  Funkcijos:

  Administruoja Savivaldybės administracijos kompiuterių tinklus, užtikrina nepertraukiamą jų veikimą, fiksuoja ir šalina gedimus.

  Užtikrina savalaikį kompiuterizuotų darbo vietų parengimą ir stabilų kompiuterinės įrangos veikimą jose, rengia kompiuterinių bei periferinių įrenginių įsigijimo, paslaugų plėtojimo, tobulinimo programas, jas įgyvendina. Rengia šios srities techninę dokumentaciją viešiesiems pirkimams.

  Kasmet teikia Administracijos direktoriui informaciją apie kompiuterinės technikos būklę Savivaldybės administracijoje bei pasiūlymus jai gerinti.

  Rūpinasi kompiuterinės įrangos būkle Administracijos padaliniuose: atlieka kompiuterinės bei programinės įrangos profilaktinę ir einamąją priežiūrą, šalina arba teikia pagalbą šalinant gedimus.

  Užtikrina kompiuterinės ir programinės įrangos sisteminimą ir apskaitą, legalizavimo programos įgyvendinimą ir bendrą administravimą. Savivaldybės administracijos direktorius įsakymų nustatyta tvarka atsako už legalios programinės įrangos politikos vykdymą.

  Instaliuoja bei aktualizuoja specializuotą bei bendros paskirties programinę įrangą, pagal galimybes analizuoja programinius sutrikimus ir juos šalina. Teikia pasiūlymus programų autoriams įdiegtos programinės įrangos tobulinimo klausimais.

  Rūpinasi Savivaldybės administracijos duomenų bazių funkcionavimu, periodiškai daro atsargines jų kopijas, atsako už jų konfidencialumą ir saugumą užtikrinančių priemonių parengimą bei įgyvendinimą.

  Diegia ir administruoja Savivaldybės administracijos kompiuterių tinkle duomenų saugumo technines bei organizacines priemones.

  Užtikrina Savivaldybės administracijos viešai skelbiamų duomenų prieinamumą per bendro naudojimo kompiuterių tinklus įprastinėmis programinėmis priemonėmis.

  Užtikrina Saugaus valstybinio duomenų perdavimo tinklo (SVDP) stabilų veikimą Savivaldybės administracijoje ir jos struktūriniuose padaliniuose.

  Administruoja Šilalės rajono savivaldybės interneto puslapį, užtikrina jo funkcionavimą, rengia puslapiui informaciją apie Šilalės rajono savivaldybės renginius ir aktualijas, redaguoja Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus, padalinių vadovų pateiktą informaciją, suderina su Savivaldybės kalbos tvarkytoju ir skelbia ją puslapyje. Teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo. Palaiko ryšius su visuomene, ieško naujų formų, kaip pateikti ir gauti informaciją iš rajono gyventojų.

  Organizuoja Savivaldybės administracijos elektroninio pašto sistemą ir administruoja jos darbą.

  Kontroliuoja, kaip Savivaldybės administracijos skyrių, tarnybų darbuotojai laikosi Šilalės rajono savivaldybės administracijos kompiuterių, techninių priemonių naudojimo ir informacinių sistemų inventorizavimo, kontrolės ir analizės tvarkų, bet kuriuo metu gali stebėti ar patikrinti įrangą, sistemas ir tinklu siunčiamus duomenis.

  Rengia oficialius pranešimus spaudai apie priimtus Savivaldybės tarybos sprendimus, Administracijos direktoriaus įsakymus, mero potvarkius, skelbia minėtų dokumentų tekstus Savivaldybės interneto puslapyje.

  Organizuoja bendravimą su užsienio partneriais, rengia Savivaldybės bei jos užsienio partnerių vizitų programas, teikia informaciją apie tarptautinį bendradarbiavimą žiniasklaidai.

  Rengia įsakymų, sutarčių projektus, kitus tarnybos veiklą reglamentuojančius dokumentus, organizuoja jų įgyvendinimą.

  Atstovauja Savivaldybės administracijai, sprendžiant informatikos ir kompiuterizavimo klausimus, teikia pasiūlymus kompiuterizavimo politikos įgyvendinimo srityje.

  Įgyvendina Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų kompiuterinio raštingumo programas: padeda Administracijos darbuotojams išmokti naudoti kompiuterinę ir programinę įrangą, tobulinti įgūdžius ir gilinti žinias IT srityje, informuoja apie galimybę kelti kvalifikaciją informacinių technologijų bei sistemų plėtros srityse.

  Vykdo Administracijos direktoriaus nurodymus Administracijos padalinių kompiuterizavimo, sisteminės ir programinės įrangos panaudojimo bei kitais tarnybos veiklą nustatančiais klausimais.

   

   

   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-07-12 11:15:00

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb