Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Komercinių ir nekomercinių renginių Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose leidimų išdavimas

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos versija

  Pirminė versija

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Komercinių ir nekomercinių renginių  Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose leidimų išdavimas.

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Paslauga teikiama renginių organizatoriams (juridiniams ar fiziniams asmenims, ne jaunesniems kaip 18 metų), norintiems gauti leidimus organizuoti masinius žmonių susirinkimus viešoje vietoje (šventės, koncertai, sporto varžybos, mugės, festivaliai, akcijos, minėjimai ir kt.) Šilalės mieste ir Šilalės rajono savivaldybės seniūnijose.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

    1. Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas, 1993-12-02 Nr. 1-317.

    2. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 9 d. sprendimas Nr. T1-303  „Dėl renginių organizavimo Šilalės rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašo patvirtinimo“.

    3. 2016 m. kovo 31 d. Nr. T1-103 Šilalės rajono savivaldybės sprendimas „Dėl Vietinių rinkliavų nustatymo ir vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatų patvirtinimo"

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  Privaloma informacija prašyme:

    1. organizatoriai (institucija, asmuo arba asmenų grupė, jų vardai, pavardės, telefonai);

    2. renginio pavadinimas, turinys ir forma (šventė, mugė, varžybos, koncertas, teatralizuotas renginys, meninė akcija, jeigu renginys komercinis - reklaminė akcija ar mokamas renginys ir kt.);

    3. laikas (data, valanda, renginio trukmė bei visa trukmė nuo pasiruošimo iki visiško teritorijos sutvarkymo);

    4. vieta, teritorija arba maršrutas. Pageidautina renginio vietos schema;

    5. numatomas dalyvių arba žiūrovų skaičius ir kam, kokiai auditorijai skirtas renginys;

   6. organizatorių įsipareigojimai: užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą, nurodant būdus ir priemones; palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti renginio vietą po renginio, renginio vietoje esamų statinių, įrenginių išsaugojimą;

    7. organizatorių pageidavimai leisti prekybą, apriboti eismą, palaikyti viešąją tvarką ir kt.

  Pateikiami dokumentai:

    1. juridinis asmuo – įstaigos, įmonės, organizacijos įsiregistravimo pažymėjimo kopiją;

    2. fizinis asmuo – asmens tapatybės dokumento kopiją;

    3. licencijos atitinkamai veiklai vykdymo kopiją, jeigu renginyje bus naudojamos IV klasės civilinės pirotechnikos priemonės.

    4. vietinės rinkliavos mokestinio pavedimo kopiją, jeigu renginys komercinis.

    5. leidimo prekiauti ar teikti paslaugas kopiją, jeigu renginio metu bus vykdoma prekyba ar teikiamos paslaugos.

   

  Dokumentai pateikiami iš banko, organizuojant komercinį renginį:

    1. Mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Prašymas su tokia informacija:

    1. organizatoriai (institucija, asmuo arba asmenų grupė, jų vardai, pavardės, pareigos, telefonai);

    2. renginio pavadinimas, turinys ir forma (šventė, mugė, varžybos, koncertas, teatralizuotas renginys, meninė akcija, jeigu renginys komercinis - reklaminė akcija ar mokamas renginys ir kt.);

    3. laikas (data, valanda, renginio trukmė bei visa trukmė nuo pasiruošimo iki visiško teritorijos sutvarkymo);

    4. vieta, teritorija arba maršrutas. Pageidautina renginio vietos schema;

    5. numatomas dalyvių arba žiūrovų skaičius ir kam, kokiai auditorijai skirtas renginys;

    6. organizatorių įsipareigojimai: užtikrinti renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą, nurodant būdus ir priemones; palaikyti švarą ir tvarką, sutvarkyti renginio vietą po renginio, renginio vietoje esamų statinių, įrenginių išsaugojimą;

    7. organizatorių pageidavimai leisti prekybą, apriboti eismą, palaikyti viešąją tvarką ir kt.

   

  Pateikiami dokumentai:

    1. juridinis asmuo – įstaigos, įmonės, organizacijos įsiregistravimo pažymėjimo kopiją;

    2. fizinis asmuo – asmens tapatybės dokumento kopiją;

    3. licencijos atitinkamai veiklai vykdymo kopiją, jeigu renginyje bus naudojamos IV klasės civilinės pirotechnikos priemonės.

    4. vietinės rinkliavos mokestinio pavedimo kopiją, jeigu renginys komercinis.

    5. leidimo prekiauti ar teikti paslaugas kopiją, jeigu renginio metu bus vykdoma prekyba ar teikiamos paslaugos.

   

  Dokumentai pateikiami iš banko, organizuojant komercinį renginį:

  Mokamasis pavedimas su banko žymomis arba kvitas, patvirtinantis, kad sumokėta nustatytoji valstybės rinkliava.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja kultūrai Jovita Voverienė, Tel. Nr. (8 449) 76121; +370 698 55675

  Administracinės paslaugos vadovas

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus, Tel. Nr. (8 449) 76 114.

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  5 darbo dienos

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Vietinės rinkliavos mokestis taikomas tik komerciniams renginiams. Rinkliavų dydžiai:

  Vietinės rinkliavos dydis už vieną parą (para skaičiuojama nuo komercinio renginio pradžios: jeigu leidimas išduodamas trumpesniam laikui nei para, rinkliavos mokestis nedalinamas proporcingai valandų skaičiui) nustatomas:

    1. Šilalės miesto stadione, Pušyno aikštelėje, Kultūros centro aikštėje, Šilalės mieste – 115 Eur 1 parai, už kiekvieną kitą parą po 28 Eur;

    2. Savivaldybės aikštėje, Šilalės miesto tvenkinio pakrantėje – 57 Eur 1 parai, už kiekvieną kitą parą po 14 Eur;

    3. Seniūnijų parkuose, poilsiui skirtose vietose, miestelių aikštėse, stadionuose – 28 Eur 1 parai, už kiekvieną kitą parą po 8,7 Eur;

    4. diskotekos – mokestis, nustatytas 9.1, 9.2 ir 9.3 punktuose, sumažintas 50 proc.;

    5. reklaminiai renginiai – 8,7 Eur 1 valandai.

   

  Į Šilalės rajono savivaldybės administracijos sąskaitą LT114010044500000031; mokėjimo paskirtis – už leidimą organizuoti renginį; įmokos kodas – VL-S.8

   

  Prašymo forma

  Pridedama

  Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

   

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Renginių laikas ir vieta:

    1.Vieši renginiai mieste gali vykti nuo 8 val. iki 24 val. (vaikams ir nepilnamečiams skirti renginiai – iki 22 val.), penktadieniais ir šeštadieniais – nuo 9 val. iki 24 val., sekmadieniais – nuo 9 val. iki 23 val., jei pirmadienis darbo diena, o grojimas ir garso transliavimas tol, kol vyksta renginys.

    2. Renginių laikas gali būti pratęstas tik Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

    3. Savivaldybės administracijos Leidimo reikia renginiams, organizuojamiems visose viešosiose Šilalės rajono savivaldybės teritorijos vietose.

    4. Renginius leidžiama organizuoti tokiose vietose, kur galima užtikrinti žmonių saugumą. Tamsiu paros metu apšviestose prieš renginį ir po jo vietose (renginio metu – jei reikia). 

    5. Šilalės rajono savivaldybėje organizuojamų renginių galimos viešosios vietos:

      5.1. Savivaldybės aikštė;

      5.2. Kultūros centro aikštė Šilalės mieste;

      5.3. Šilalės pušyno aikštė;

      5.4. Šilalės miesto stadionas;

      5.5. Šilalės miesto tvenkinio pakrantė;

      5.6. Seniūnijose – parkai ar tam skirtos poilsio vietos, miestelių aikštės, stadionai.

    6. Neleidžiama organizuoti renginių Šilalės miesto ar rajono miestelių gatvėse darbo dienomis ir darbo laiku. Išimtys daromos didelių švenčių metu ir valstybės paminėtinų datų arba reikšmingų valstybės ar miesto įvykių progomis, Administracijos direktoriaus įsakymu.

   

  Reikalavimai renginio organizatoriams:

  Organizatoriai privalo:

    1. užtikrinti, kad renginių, kurių metu atliekama muzika, triukšmo lygis neviršytų galiojančių Lietuvos higienos normų patvirtintų  akustinio triukšmo ribų dydžių;

    2. užtikrinti, kad renginiuose, kurie skirti vaikams ir jaunimui iki 18 metų, nebūtų prekiaujama alkoholiniais gėrimais bei alumi, ir jie nebūtų vartojami;

    3. laikytis ir užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, nustatytų viešosios tvarkos, kelių eismo, priešgaisrinės apsaugos, darbo saugos ir kitų taisyklių, renginio vietoje turėti reikiamus leidimus veiklai, gerbti visuomenės priimtas moralės vertybes, vykdyti valdžios atstovų bei policijos pareigūnų reikalavimus;

    4. renginio reklamą viešinti pagal Šilalės rajono savivaldybės tarybos  patvirtintas Išorinės reklamos įrengimo taisykles;

    5. užtikrinti renginio teritorijoje bei jo prieigose esančių dalyvių ir žiūrovų saugumą, renginyje naudojamo turto apsaugą, palaikyti švarą ir tvarką;

    6. renginio metu naudoti tik saugią ir techniškai tvarkingą įrangą;

    7. išlaikyti saugų atstumą nuo scenos ir kitų įrenginių, scenos prieigas ir kitus įrenginius atitveriant laikinąja tvorele arba įspėjamąja juosta;

    8. pagal renginio pobūdį užtikrinti teritorijos ir renginyje naudojamos įrangos priešgaisrinį saugumą ir operatyvų medicinos pagalbos teikimą;

    9. jei masinis renginys trunka ilgiau nei 2 val., renginio vietas aprūpinti reikalingu pagal numatomą dalyvių  ar žiūrovų skaičių kiekiu kilnojamųjų tualetų (ne mažiau kaip 1 tualetas 500 žmonių);

    10. nedelsiant nutraukti renginį, jei kyla grėsmė žmonių saugumui.

    11. Jei renginio metu bus naudojamos IV klasės civilinės pirotechnikos priemonės (fejerverkai), organizatorius privalo parengti civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietų schemą, ją suderinti su Šilalės rajono priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos bei Šilalės policijos komisariato atsakingais darbuotojais ir pateikti Savivaldybės administracijai kartu su paraiška renginiui organizuoti (savivaldybės biudžetinės ir viešosios įstaigos tik schemą, suderintą su minėtomis tarnybomis). Renginiuose civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietos turi būti aptvertos ar kitaip užtikrinama, kad prie jų nepatektų pašaliniai asmenys.

    12. Įmonės, įstaigos, organizacijos ar privatūs asmenys, organizuojantys pasilinksminimus, šventes, kitus renginius (vestuvės, jubiliejai, bendramokslių susitikimai ir kt.) ir tokių renginių metu naudojantys IV klasės pirotechnikos priemones, privalo pateikti licencijos atitinkamai veiklai vykdyti kopiją, nurodyti laiką bei parengti civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo vietų schemą ir, suderinus ją su Šilalės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba bei Šilalės policijos komisariatu, pateikti Savivaldybės administracijos direktoriui. Direktorius derina pateiktoje schemoje nurodytą IV klasės civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo laiką ir vietą.

    13. Organizatoriui renginio metu rekomenduojama segėti skiriamuosius ženklus.

     14. Švenčių ir renginių organizatoriai (juridiniai ir fiziniai asmenys, kurių teritorijoje vykdomi su maisto tvarkymu susiję renginiai ir šventės) likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki šventės ar renginio pradžios Šilalės valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai turi pateikti maisto tvarkymo vietų planą, dalyvaujančių šventėje ar renginyje maisto tvarkymo subjektų sąrašą, nurodydami veiklos rūšį. Užtikrinti higienos sąlygų maisto tvarkymo subjektams sudarymą šventės ar renginio metu.

   

  Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos byla (Kodas – 3.28)

  Leidimai organizuoti renginį viešojo naudojimo teritorijoje ir jų registras (LOR)


  Šilalės rajono savivaldybės administracijos
  Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja kultūrai Jovita Voverienė


  Paskutinis atnaujinimas: 2017-02-09 15:12:34

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb