Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Įvaikinimas

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

    

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Įvaikinimas

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Paslaugos į savo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių gali kreiptis Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir norintys įsivaikinti vaiką. Prašymas ir kiti papildomi dokumentai, reikalingi įvaikinimui,  pateikiami tiesiogiai atvykus į Vaiko teisių apsaugos skyrių (J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 117 kab.). Atsakymas gali būti įteikiamas asmeniui atvykus į instituciją ar išsiunčiamas paštu nurodytu adresu.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864;
  2.
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-09-10 nutarimas Nr. 1422 „Dėl Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo  patvirtinimo“;

  3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004-06-18 įsakymas Nr. A1-154 „Dėl Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašo“;

  4. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 1996-03-14 Nr. I-1234.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymą dėl įvaikinimo, kuriame pareiškėjai nurodo duomenis apie save (vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą ir vietą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį) ir jų šeimos narius, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičių, amžių, lytį, sveikatos būklę, taip pat įvaikinimo motyvus;

  2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

  3. Santuokos liudijimo kopiją; jeigu išsituokęs – teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo (jeigu yra) arba ištuokos liudijimo kopiją; jeigu našlys – sutuoktinio mirties liudijimo kopiją;

  4. Medicininį pažymėjimą (formą Nr. 046/a), pasirašytą gydytojų konsultacinės komisijos (pirmininko) ar vyriausiojo gydytojo (direktoriaus);

  5. Pažymas apie šeimos sudėtį ir deklaruotą gyvenamąją vietą;

  6. Sutuoktinio rašytinį sutikimą įvaikinti, kai vaiką nori įvaikinti vienas iš sutuoktinių. Kito sutuoktinio sutikimo įvaikinti nereikalaujama, jeigu teismas yra priėmęs sprendimą dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium arba sutuoktinis paskelbtas nežinia kur esančiu ar pripažintas neveiksniu. Šiuo atveju pateikiama teismo sprendimo kopija;

              7. Dokumentus apie šeimos gaunamas pajamas;

  8. Pažymą apie šeimos gyvenamąsias patalpas.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

   1. Pažymos apie norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, ir faktiškai kartu su jais gyvenančių asmenų teistumą, taip pat iš teritorinės policijos įstaigos pagal norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių gyvenamąją vietą dėl informacijos apie jų padarytus administracinius teisės pažeidimus.

   2. Iš Gargždų socialinių paslaugų centro išvada dėl asmenų tinkamumo tapti įtėviais. 

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Vyr. specialistė Jolanta Kvietkauskienė

  (telefonas 8 449 76132;el. paštas jolanta.kvietkauskiene@silale.lt)

  Administracinės paslaugos vadovas

  Vedėja Birutė Sragauskienė

  (telefonas 8 449 76132; el. paštas birute.sragauskiene@silale.lt)

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Ne ilgiau kaip per vieną mėnesį Vaiko teisių apsaugos skyrius patikrina fizinių asmenų, pageidaujančių įvaikinti vaiką, duomenis, numatytus  pagal teisės aktus;

  Jei Vaiko teisių apsaugos skyrius nustato, kad asmenys atitinka/neatitinka pirminių reikalavimų, per 3 darbo dienas raštu informuoja fizinius asmenis, pageidaujančius įvaikinti vaiką, kad jų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimas gali/negali būti tęsiamas.

  Įvaikintojų mokymai prasideda ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo įvaikintojų dokumentų gavimo įstaigoje dienos ir trunka ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  nemokama

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

   pridedama

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, gavusi teigiamą išvadą dėl Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, pasirengimo įvaikinti, įrašo juos į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą eilės tvarka pagal dokumentų gavimo iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau- Skyrius) datą ir apie tai raštu informuoja išvadą persiuntusį Vaiko teisių apsaugos skyrių;

  Lietuvos Respublikos pilietis į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą neįrašomas, kai jis  nori įvaikinti sutuoktinio vaiką arba yra  vaiko giminaitis, tačiau Vaiko teisių apsaugos skyrius šeimos dokumentus  pateikia Socialiniams partneriams, kurie vertina šeimą ir išvadą pateikia Skyriui;

   Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai įrašius vaiką į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą, Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, atsižvelgdama į vaiko interesus ir įvertinusi asmenų, įrašytų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą, pageidavimus, parenka labiausiai vaiko poreikius atitinkančius asmenis;

   Įvaikintojais negali būti asmenys, turintys  medicininių kontraindikacijų, išvardintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001-07-24 įsakymu Nr. 404/96 patvirtintame sąraše;

  Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, kitas-užsienietis, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, kitas-užsienietis, nuolat gyvenančių užsienyje, ir užsieniečių apskaitą tvarko bei prašymus pateikti reikia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos  socialinės pasaugos ir darbo ministerijos.

  Vedėja Birutė Sragauskienė

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2014-05-08 11:33:10

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb