Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė Tel.: +370 449 76114 Faks.: +370 449 76 118 El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188773720


Meras

JONAS GUDAUSKAS
Renginių kalendorius
Vasaris
    2018     
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304
Renginiai
Pilėnų didvyrių paminėjimas
2018-02-24 12:00
Trukmė: 2 val.
Adresas:  Bilionių piliakalnis, Bilionių seniūnija, Šilalės r. savivaldybė

Įvaikinimas

Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

  

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas

Įvaikinimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Paslaugos į savo deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių gali kreiptis Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje ir norintys įsivaikinti vaiką. Prašymas ir kiti papildomi dokumentai, reikalingi įvaikinimui,  pateikiami tiesiogiai atvykus į Vaiko teisių apsaugos skyrių (J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 117 kab.). Atsakymas gali būti įteikiamas asmeniui atvykus į instituciją ar išsiunčiamas paštu nurodytu adresu.

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864;
2.
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-09-10 nutarimas Nr. 1422 „Dėl Įvaikinimo apskaitos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo  patvirtinimo“;

3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004-06-18 įsakymas Nr. A1-154 „Dėl Įvaikintojų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimo tvarkos aprašo“;

4. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 1996-03-14 Nr. I-1234.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

1. Prašymą dėl įvaikinimo, kuriame pareiškėjai nurodo duomenis apie save (vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą ir vietą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį) ir jų šeimos narius, pageidaujamų įvaikinti vaikų skaičių, amžių, lytį, sveikatos būklę, taip pat įvaikinimo motyvus;

2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. Santuokos liudijimo kopiją; jeigu išsituokęs – teismo sprendimo dėl santuokos nutraukimo (jeigu yra) arba ištuokos liudijimo kopiją; jeigu našlys – sutuoktinio mirties liudijimo kopiją;

4. Medicininį pažymėjimą (formą Nr. 046/a), pasirašytą gydytojų konsultacinės komisijos (pirmininko) ar vyriausiojo gydytojo (direktoriaus);

5. Pažymas apie šeimos sudėtį ir deklaruotą gyvenamąją vietą;

6. Sutuoktinio rašytinį sutikimą įvaikinti, kai vaiką nori įvaikinti vienas iš sutuoktinių. Kito sutuoktinio sutikimo įvaikinti nereikalaujama, jeigu teismas yra priėmęs sprendimą dėl sutuoktinių gyvenimo skyrium arba sutuoktinis paskelbtas nežinia kur esančiu ar pripažintas neveiksniu. Šiuo atveju pateikiama teismo sprendimo kopija;

            7. Dokumentus apie šeimos gaunamas pajamas;

8. Pažymą apie šeimos gyvenamąsias patalpas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

 1. Pažymos apie norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, ir faktiškai kartu su jais gyvenančių asmenų teistumą, taip pat iš teritorinės policijos įstaigos pagal norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių gyvenamąją vietą dėl informacijos apie jų padarytus administracinius teisės pažeidimus.

 2. Iš Gargždų socialinių paslaugų centro išvada dėl asmenų tinkamumo tapti įtėviais. 

Administracinės paslaugos teikėjas

Vyr. specialistė Jolanta Kvietkauskienė

(telefonas 8 449 76132;el. paštas jolanta.kvietkauskiene@silale.lt)

Administracinės paslaugos vadovas

Vedėja Birutė Sragauskienė

(telefonas 8 449 76132; el. paštas birute.sragauskiene@silale.lt)

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Ne ilgiau kaip per vieną mėnesį Vaiko teisių apsaugos skyrius patikrina fizinių asmenų, pageidaujančių įvaikinti vaiką, duomenis, numatytus  pagal teisės aktus;

Jei Vaiko teisių apsaugos skyrius nustato, kad asmenys atitinka/neatitinka pirminių reikalavimų, per 3 darbo dienas raštu informuoja fizinius asmenis, pageidaujančius įvaikinti vaiką, kad jų pasirengimo įvaikinti vaiką patikrinimas gali/negali būti tęsiamas.

Įvaikintojų mokymai prasideda ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo įvaikintojų dokumentų gavimo įstaigoje dienos ir trunka ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

nemokama

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

 pridedama

Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, gavusi teigiamą išvadą dėl Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, pasirengimo įvaikinti, įrašo juos į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą eilės tvarka pagal dokumentų gavimo iš Vaiko teisių apsaugos skyriaus (toliau- Skyrius) datą ir apie tai raštu informuoja išvadą persiuntusį Vaiko teisių apsaugos skyrių;

Lietuvos Respublikos pilietis į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą neįrašomas, kai jis  nori įvaikinti sutuoktinio vaiką arba yra  vaiko giminaitis, tačiau Vaiko teisių apsaugos skyrius šeimos dokumentus  pateikia Socialiniams partneriams, kurie vertina šeimą ir išvadą pateikia Skyriui;

 Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai įrašius vaiką į Galimų įvaikinti vaikų sąrašą, Tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, atsižvelgdama į vaiko interesus ir įvertinusi asmenų, įrašytų į Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sąrašą, pageidavimus, parenka labiausiai vaiko poreikius atitinkančius asmenis;

 Įvaikintojais negali būti asmenys, turintys  medicininių kontraindikacijų, išvardintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001-07-24 įsakymu Nr. 404/96 patvirtintame sąraše;

Norinčių įvaikinti Lietuvos Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių užsienyje, sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, kitas-užsienietis, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje, sutuoktinių, kurių vienas yra Lietuvos Respublikos pilietis, kitas-užsienietis, nuolat gyvenančių užsienyje, ir užsieniečių apskaitą tvarko bei prašymus pateikti reikia Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos  socialinės pasaugos ir darbo ministerijos.

Vedėja Birutė Sragauskienė

 

Paskutinis atnaujinimas: 2014-05-08 11:33:10