Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Investicijos
 • Strateginis plėtros planas
  Įgyvendinti projektai
  ES parama
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Investicijų ir statybos skyrius

  Skyriaus vedėjas Faustas Sragauskas

  Tel.: (8 449) 76125, Mob. 8-686-46431
  El. paštas faustas.sragauskas@silale.lt

  218 kabinetas

  Skyriaus darbuotojai:

  Pareigos, nuostatai Vardas, pavardė Tel. Nr. El. paštas Kabinetas
  Vyriausioji specialistė

  Vaida Jocytė-Kiaulakienė

  (8 449) 76123

  vaida.kiaulakiene@silale.lt

  217
  Vyriausioji specialistė Aida Budrikienė (8 449) 76123 aida.budrikiene@silale.lt 216
  Vyriausioji specialistė Daiva Gudauskaitė (8 449) 76123 daiva.gudauskaite@silale.lt 217
  Vyriausiasis architektas Stasys Kruša (8 449) 76138
  8-698-84890
  stasys.krusa@silale.lt 308
  Statybos inžinierius Feliksas Beržinis  (8 449) 76123 feliksas.berzinis@silale.lt   216
  Statybos inžinierė

  Rimantė Lidžienė

  (8 449) 76122

  rimante.lidziene@silale.lt

  108

   

  Skyriaus funkcijos

  • Organizuoja rajono gyventojų ir darbuotojų, dirbančių regiono investicijų srityje, susitikimus – konsultacijas;

  • palaiko ryšius su įvairių fondų ir programų koordinatoriais;

  • koordinuoja, pasitelkus specialistus, įvairių investicinių projektų rengimą bei įgyvendinimą, dalyvauja ruošiant bei įgyvendinant programas, skirtas rajono ekonominei, socialinei, kultūrinei raidai gerinti;

  • planuoja ir koordinuoja statybos, rekonstravimo ir remonto darbus savivaldybės objektuose, pavedus Savivaldybės tarybai arba Administracijos direktoriui, vykdo užsakovo funkcijas;

  • rengia savivaldybės remontuojamų, rekonstruojamų objektų sąmatines dokumentacijas, pasinaudojant programine įranga;

  • ruošia ir išduoda statybos leidimus;

  • nustatyta tvarka išduoda ir priima paraiškas sąlygoms gauti teritorijų planavimo dokumentams rengti; rengia ir pateikia išvadas dėl detaliojo planavimo proceso ir procedūros;

  • organizuoja specialiųjų sąlygų gavimą;

  • organizuoja savivaldybės rengiamų teritorijų planavimo dokumentų viešą svarstymą, dalyvauja svarstant;

  • tvarko teritorijų planavimo duomenų banką, teritorijų planavimo dokumentų registrą, archyvą;

  • teikia pasiūlymus dėl sklypų dydžio ir ribų, rengia parduodamų, išnuomojamų ar kitaip įgyjamų žemės sklypų specialiąsias naudojimo sąlygas, architektūrinius, urbanistinius apribojimus ir sąlygas, nustato žemės servitutus, vykdo specialiuosius savivaldybės reikalavimus;

  • rengia žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai nuomos sutartis, atlieka kitas funkcijas, susijusias su žemės sklypų nuoma ir pardavimu, kontroliuoja sutarčių vykdymą, teikia siūlymus dėl sutarčių nutraukimo ar išpirkimo valstybės ar savivaldybės reikmėms;

  • tvarko žemėvaldos apskaitą;

  • teikia siūlymus dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų panaudojimo ir vykdo jų administravimą;

  • rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Administracijos direktoriaus įsakymų projektus, sutartis ir susitarimus su įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis bei ūkininkais patvirtinta tvarka ir neviršydamas Skyriaus kompetencijos;

  • vykdo kitus Savivaldybės mero, Administracijos direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose;

  • administruoja Sanglaudos ir kitų Europos Sąjungos paramos fondų projektus 

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-12 08:35:05

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb