Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Institucijoje globojamo/rūpinamo vaiko išleidimas laikinai svečiuotis

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

   

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Institucijoje globojamo/rūpinamo vaiko išleidimas laikinai svečiuotis į šeimą

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Paslaugos gali kreiptis fiziniai asmenys, pageidaujantys laikinai į šeimą paimti svečiuotis globos institucijoje globojamą/rūpinamą vaiką. Prašymas ir kiti papildomi dokumentai, reikalingi išvadai gauti, gali būti pateikiami tiesiogiai atvykus į instituciją (J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 108 kab.), atsiuntus paštu, per pasiuntinį.

  Atsakymas (teigiama/neigiama išvada) gali būti įteikiamas asmeniui atvykus į instituciją ar išsiunčiamas paštu nurodytu adresu.

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. A1-559 „Dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  2. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, 1996-03-14 Nr. I-1234;

  3. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymas. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, 2000-07-18 Nr. VIII-1864.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymą.2. Sveikatos pažymą (forma Nr. 046A).

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  1. Pažyma iš Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl fizinio asmens, norinčio paimti laikinai svečiuotis vaiką į šeimą, teistumo.

  2. Kartu su fiziniu asmeniu gyvenančių virš 16 metų asmenų sutikimai dėl vaiko svečiavimosi šeimoje.

  3. Buities ir gyvenimo sąlygų įvertinimo aktas.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Vyr. specialistė Jolanta Kvietkauskienė

  (telefonas 8 449 76132; el. paštas jolanta.kvietkauskiene@silale.lt

  Administracinės paslaugos vadovas

  Vedėja Birutė Sragauskienė

  (telefonas 8 449 76132; el. paštas birute.sragauskiene@silale.lt

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  30 d. (esant būtinybei, paslaugos suteikimo laikas gali būti pratęstas. Apie tai informuojamas pareiškėjas tarpiniu raštu).

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  nemokama

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011-12-28 įsakymu Nr. A1-559 „Dėl Institucijoje globojamo (rūpinamo vaiko) išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Pas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantį fizinį asmenį gali laikinai svečiuotis ne jaunesnis kaip 5 metų vaikas, pas užsienio valstybėje gyvenantį fizinį asmenį (vaiko giminaitį) – ne jaunesnis kaip 7 metų vaikas, išskyrus atvejus, kai vaikas išleidžiamas laikinai svečiuotis pas giminaičius arba siekiant neišskirti brolių ir seserų, bet ne jaunesnių kaip 3 metų;

  Dėl vaiko,kurio tėvai kreipėsi į teismą dėl laikino ar neterminuoto (jei vaikas neįvaikintas)tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, išleidimo laikinai svečiuotis pas tėvus sprendžia Savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius;

  Vaikas, kurio tėvai nesikreipė į teismą dėl laikino tėvų valdžios apribojimo panaikinimo, laikinai išleidžiamas svečiuotis pas tėvus, jeigu tai atitinka vaiko interesus, o esant neterminuotam tėvų valdžios apribojimui, dėl kurio panaikinimo tėvai nesikreipė į teismą – vaikas pas tėvus svečiuotis neišleidžiamas;

  Vaiką draudžiama išleisti laikinai svečiuotis pas asmenį, kuris:

  negali būti skiriamas vaiko globėju (rūpintoju) ar įvaikintoju Civilinio kodekso 3.210 ir 3.269 straipsniuose nustatytais pagrindais;

  įrašytas į socialinės rizikos šeimų, išskyrus vaiko tėvus, apskaitą.

  Užsienio valstybės dokumentai apie fizinį asmenį turi būti legalizuoti arba patvirtinti pažyma Apostille, išskyrus atvejus, kai pagal Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus yra numatyta kitaip. Šių dokumentų vertimai į lietuvių kalbą turi būti patvirtinti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  Paslauga yra galutinė.

  Vedėja Birutė Sragauskienė  Paskutinis atnaujinimas: 2015-09-22 14:43:51

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb