Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė Tel.: +370 449 76114 Faks.: +370 449 76 118 El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188773720


Meras

JONAS GUDAUSKAS
Renginių kalendorius
Vasaris
    2018     
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304
Renginiai
Pilėnų didvyrių paminėjimas
2018-02-24 12:00
Trukmė: 2 val.
Adresas:  Bilionių piliakalnis, Bilionių seniūnija, Šilalės r. savivaldybė

Išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas, patikslinimas, licencijų dublikatų išdavimas

Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

Pavadinimas

Aprašymo turinys

Administracinės paslaugos pavadinimas

Išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas, patikslinimas, licencijų dublikatų išdavimas

Administracinės paslaugos apibūdinimas

Įmonės prašymu papildomos, patikslinamos išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, išduodami licencijų dublikatai

Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2008, Nr. 123-4660).

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84 –3050; 2011, Nr. 39-1869).

3. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T1-97 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 73-2835).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

Įmonė,norinti papildyti licenciją, licenciją išdavusiai institucijaituri pateikti:

1.Paraišką papildyti licenciją, adresuotą Savivaldybės administracijos direktoriui.

2. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name ir keičiamas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas ir(ar) vieta.

Šis sutikimas nepateikiamas tuo atveju, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus.

3. Teisės aktų nustatyta tvarka Šilalės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos(Šolių k., Šilalės kaimiškoji seniūnija) išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu.

4. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama, Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą papildyti licenciją).

Licencija gali būti patikslinta, kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius,keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys, taip patkeičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės.

Įmonė, norinti patikslinti licenciją, licenciją išdavusiai institucijai turi pateikti:

1. paraišką patikslinti licenciją, adresuotą Savivaldybės administracijos direktoriui;

2. dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;

3. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava, išskyrus atvejus, kai už licencijų patikslinimą valstybės rinkliava neimama (pateikiama, Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą patikslinti licenciją).

Praradusi ar sugadinusi licenciją įmonė turi pateikti:

1. paraišką išduoti licencijos dublikatą, adresuotą Savivaldybės administracijos direktoriui, kurioje nurodo priežastį, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą;

2. sugadintos licencijos originalą;

3. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

Paslaugos teikėjas patikrina, ar pateikti visi dokumentai ir ar jie atitinka keliamus reikalavimus licencijos papildymui, patikslinimui, licencijos dublikato išdavimui

Administracinės paslaugos teikėjas

Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė Jadvyga Šerpytienė, tel. (8 449) 76 139, el. p. jadvyga.serpytiene@silale.lt

Administracinės paslaugos vadovas

Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė, tel. (8 449)76 129; 8 612 32034, el. p. reimunda.kibeliene@silale.lt

Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

Licencijos papildymo trukmė – 15 d. Sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo priimamas per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, gavimo.

Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

 

Licencijos išduodamos sumokėjus valstybės rinkliavą:

1.už licencijos vestis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymą - 112 Eur

2.už licencijos vestis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimą - 112 Eur

3.už licencijos vestis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisdublikato išdavimą- 112 Eur

Valstybės rinkliava mokama:

į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąsias sąskaitas, valstybės rinkliavos kodas – 52387.

Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

Pridedama.

Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė
Jadvyga Šerpytienė

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-27 08:35:25