Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas, patikslinimas, licencijų dublikatų išdavimas

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Išduotų licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas, patikslinimas, licencijų dublikatų išdavimas

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Įmonės prašymu papildomos, patikslinamos išduotos licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, išduodami licencijų dublikatai

  Teisės aktai, reguliuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas (Žin., 1995, Nr. 44-1073; 2004, Nr. 47-1548; 2008, Nr. 123-4660).

  2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių ir Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 84 –3050; 2011, Nr. 39-1869).

  3. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. kovo 26 d. sprendimas Nr. T1-97 „Dėl Mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

  4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimas Nr. 1458 „Dėl Valstybės rinkliavos objektų sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463; 2008, Nr. 73-2835).

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  Įmonė,norinti papildyti licenciją, licenciją išdavusiai institucijaituri pateikti:

  1.Paraišką papildyti licenciją, adresuotą Savivaldybės administracijos direktoriui.

  2. Daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrijos susirinkimo (valdybos) arba, jeigu ši bendrija neįsteigta ar bendrija valdo daugiau kaip vieną daugiabutį gyvenamąjį namą, gyvenamojo namo patalpų savininkų ir neprivatizuotų butų nuomininkų daugumos sutikimą (kuriame jį pasirašę asmenys gali nurodyti prekybos alkoholiniais gėrimais laiką), jeigu alkoholiniais gėrimais bus prekiaujama gyvenamajame name ir keičiamas prekybos alkoholiniais gėrimais laikas ir(ar) vieta.

  Šis sutikimas nepateikiamas tuo atveju, jeigu prieš tai šiame gyvenamajame name tose pačiose patalpose veikusi įmonė turėjo licenciją verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais ir licencijos galiojimo metu nebuvo gauta pagrįstų gyvenamojo namo gyventojų skundų, nesikeičia nei įmonės darbo laikas, nei alkoholinių gėrimų pardavimo būdas. Ši nuostata netaikoma, jeigu iki paraiškos gauti naują licenciją pateikimo alkoholiniais gėrimais nebuvo prekiaujama ilgiau kaip vienerius metus.

  3. Teisės aktų nustatyta tvarka Šilalės rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos(Šolių k., Šilalės kaimiškoji seniūnija) išduoto maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu (jeigu ji antspaudą privalo turėti) ir vadovo parašu.

  4. Mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava (pateikiama, Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą papildyti licenciją).

  Licencija gali būti patikslinta, kai įmonė prašo išbraukti sandėlių, kuriuose laikomi ir (ar) iš kurių paskirstomi alkoholiniai gėrimai, adresus, viešbučių kambarių, kuriuose įrengti minibarai, numerius, orlaivių pavadinimus ir registravimo numerius,keičia licencijoje nurodytą buveinę, teisinę formą ar pavadinimą, kai keičiamas įmonės kodas (suteikiamas naujas kodas), – jeigu nesikeičia kiti įmonę identifikuojantys duomenys, taip patkeičiasi įmonės turimos licencijos rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės.

  Įmonė, norinti patikslinti licenciją, licenciją išdavusiai institucijai turi pateikti:

  1. paraišką patikslinti licenciją, adresuotą Savivaldybės administracijos direktoriui;

  2. dokumentus, patvirtinančius pasikeitusius duomenis;

  3. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta nustatytojo dydžio valstybės rinkliava, išskyrus atvejus, kai už licencijų patikslinimą valstybės rinkliava neimama (pateikiama, Savivaldybės administracijos direktoriui priėmus sprendimą patikslinti licenciją).

  Praradusi ar sugadinusi licenciją įmonė turi pateikti:

  1. paraišką išduoti licencijos dublikatą, adresuotą Savivaldybės administracijos direktoriui, kurioje nurodo priežastį, dėl kurios prašoma išduoti licencijos dublikatą;

  2. sugadintos licencijos originalą;

  3. mokėjimo pavedimą su banko žymomis arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  Paslaugos teikėjas patikrina, ar pateikti visi dokumentai ir ar jie atitinka keliamus reikalavimus licencijos papildymui, patikslinimui, licencijos dublikato išdavimui

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė Jadvyga Šerpytienė, tel. (8 449) 76 139, el. p. jadvyga.serpytiene@silale.lt

  Administracinės paslaugos vadovas

  Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vedėja Reimunda Kibelienė, tel. (8 449)76 129; 8 612 32034, el. p. reimunda.kibeliene@silale.lt

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  Licencijos papildymo trukmė – 15 d. Sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo priimamas per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia licencijos dublikatui išduoti, gavimo.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

   

  Licencijos išduodamos sumokėjus valstybės rinkliavą:

  1.už licencijos vestis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymą - 112 Eur

  2.už licencijos vestis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimą - 112 Eur

  3.už licencijos vestis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimaisdublikato išdavimą- 112 Eur

  Valstybės rinkliava mokama:

  į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąsias sąskaitas, valstybės rinkliavos kodas – 52387.

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Pridedama.

  Turto valdymo ir ekonomikos skyriaus vyresnioji specialistė
  Jadvyga Šerpytienė

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-27 08:35:25

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb