Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Naujienos
 • Šilalės kraštas
 • Apie rajoną
  Herbas, vėliava
  Savivaldybės apdovanojimai
  Fotografijų galerija
  Senoji Šilalė
  Šilalės miesto vaizdai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Mobilizacija
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Ekonomika
 • Parduodami objektai
  Verslo rėmimas
  Licencijuojama veikla
  Išnuomotas turtas
  Savivaldybės turtas
  Nekilnojamojo turto aukcijonai
 • Investicijos
 • Strateginis plėtros planas
  Įgyvendinti projektai
  ES parama
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Daugiabučių namų renovacija
 • Švietimas
 • Informacija
  Įstaigos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Renginiai
 • Kultūra
 • Įstaigos
  Renginių planai
  Parodos
  Tūkstantmetis Šilalėje
  Tautinio paveldo produktų sertifikavimas
 • Kultūros paveldas
 • Sportas
 • Mokinių sportas
  Suaugusiųjų sportas
  Sporto klubai
 • Socialinė parama
 • Informacija
  Išmokos
  Socialinės paslaugos
 • Sveikatos apsauga
 • Apie gripą
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Informacija
  Paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Aktualijos
  Atmintinės
  Valstybinės žemės nuoma
 • Sanitarija
 • Sanitarijos inspektorius
  Taisyklės
  Programos
  Gyvūnų globa
  Naujienos
  Kapinės
 • Aplinkos apsauga
 • Įgyvendintojas
  Gamtos paminklai
  Želdinių inventorizacija
  Atliekų tvarkymas
 • Turizmas
 • Turizmas
  Pagramančio regioninis parkas
  Varnių regioninis parkas
 • Jaunimui
 • Jaunimo reikalų koordinatorius
  Jaunimo taryba
  Jaunimo darbo centras
  Tyrimas
 • Vaiko teisių apsauga
 • Valstybinė kalba
 • Civilinė sauga
 • Pirminė teisinė pagalba
 • Rajono gyventojams
 • Gyventojų priėmimo tvarka
  Daugiabučių namų gyventojams
  Socialinis būstas
  Galiojančios tvarkos
  Naudinga informacija
  Bendruomenės
  Leidimų reklamai registras
 • Klausimai / atsakymai
 • Užklausos forma
 • Paraiškos ir programos
 • Šilalės kraštiečių draugija
 • Nuorodos
 • Galiojančios tvarkos

  Savanoriškos veiklos Šilalės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas.

  Renginių organizavimo viešojo naudojimo teritorijose tvarkos aprašas

  Prekybos alkoholoniais gėrimais ribojimas renginių metu Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje.

  Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimo tvarkos aprašas  PAKEITIMAS  2013-01-31 Nr. T1-17

  Vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašas

  Vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo papildymas (2012-05-31 Tarybos sprendimas Nr. T1-155) 

  Mokinių nemokamo maitinimo Šilalės rajono savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose tvarkos aprašas

  Mokinių važiavimo organizavimo ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas (2013-12-19 Nr. T1-299)  PAKEITIMAS 2014-11-27 Nr. T1-266

  Socialinė parama Šilalės rajono mokiniams. Pakeitimai: 2010-01-28 Nr. T1-26; 2014-03-27 Nr. T1-95. Pakeisti Kreipimosi tvarkos ir Paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašai 2016-01-28 Nr. T1-13

  2013 m. rugsėjo 27 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-245 „Dėl Šilalės rajono socialinių paslaugų namų socialinių paslaugų teikimo ir jų kainų tvirtinimo“  PAKEITIMAS 2014-10-30 Nr. T1-254

  Paramos laidojimo išlaidoms iš dalies kompensuoti tvarkos aprašas

  Dėl Socialinių paslaugų teikimo Šilalės rajono socialinių paslaugų namuose:
  2011-03-31 Nr. T1-67
  2012-09-27 Nr. T1-265 
  2012-09-27 Nr. T1-266
  2013-09-27 Nr. T1-245
  2015-09-24 Nr. T1-233

   Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas Papildyta 2015-09-24 Nr.T1-234

  Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šilalės rajono gyventojams teikimo tvarkos aprašas

  Šilalės rajono gyventojų aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne paslaugų teikimo tvarkos aprašas

  Socialinių išmokų teikimo asmenims, patyrusiems socialinę riziką, tvarkos aprašas

  Trumpalaikės socialinės globos paslaugų institucijoje teikimo tvarkos aprašas 2015-03-27 T1-82

  Ilgalaikės socialinės globos paslaugų skyrimo tvarkos aprašas 2010-09-30 T1-236, 2015-03-27 T1-83

  Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T1-41 patvirtintas Vienkartinių pašalpų skyrimo ir mokėjimo Šilalės rajone tvarkos aprašas

  Integralios pagalbos teikimo tvarkos aprašas patvirtintas Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T1-244. Papildyta 2015-09-24 Nr. T1-232

  Šilalės rajono gyventojų telkimo visuomenei naudingiems darbams tvarkos aprašas
   Pakeitimas 2014-09-25 Nr. T1-215

  Vietinių rinkliavų nustatymo ir Vietinių rinkliavų Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatai

  Tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo Šilalės rajono savivaldybės biudžetinėse ir viešosiose įstaigose ir kompensacijų mokėjimo taisyklės  PAKEITIMAS 2014-11-27 Nr. T1-257

  Mokyklų autobusų naudojimo tvarkos aprašas           

  Mokinių priėmimo į bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašas ir aptarnavimo teritorijų priskyrimas mokykloms. 
   Pakeitimai 2013-10-24 sprendimu Nr. T1-252;    2013-12-19 sprendimu Nr. T1-291   

  Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo mokinių atostogų metu tvarkos aprašas

  2013 m. rugsėjo 27 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T1-232 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos skirstymo taisyklių patvirtinimo“

  Šilalės rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka.

  Savivaldybės sanitarijos ir higienos taisyklės

  Gyvūnų auginimo, laikymo ir priežiūros Šilalės mieste ir rajone taisyklės

  Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti šilalės rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašas 

  Prašymas išduoti leidimą įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti

  Bešeimininkių ir bepriežiūrių gyvūnų laikinosios globos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašas     

  Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-128 patvirtintas „Tuberkuliozės profilaktikos Šilalės rajone tvarkos aprašas“

  Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T1-129 patvirtintas „Priklausomybės nuo alkoholio mažinimo Šilalės rajone tvarkos aprašas“

  Šilalės rajono savivaldybės administracijos seniūnijų veiklos programų sudarymo ir asignavimų paskirstymo kriterijų tvarkos aprašas

  Šilalės rajono savivaldybės mero fondo sudarymo, dydžio nustatymo ir naudojimo tvarka. Pakeitimas 2014-03-27 Nr. T1-57

  Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T1-254 patvirtintos Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje esančių statinių naudojimo priežiūros taisyklės

  Šilalės miesto ir rajono savivaldybėje esančių miestelių ir gyvenviečių tvarkymo taisyklės. PAPILDYMAS 2011-10-14 Nr. T1-308

  Leidimų įrengti išorinę reklamą Šilalės rajono savivaldybėje išdavimo tvarkos aprašas  PAKEITIMAS 2014-11-27 NR. T1-269

  Metinių vietinių rinkliavų už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą bei registro duomenų keitimo taikymą tvarka 

  Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Šilalės rajono savivaldybės teritorijoje nuostatai

  Savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašas

  Šilalės rajono savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir vykdymo atskaitomybės taisyklės

  Švietimo, kultūros ir meno, socialinių paslaugų įstaigų ir seniūnijų darbuotojų kelionių (į darbą ir iš darbo) išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas ir išlaidų kompensavimo tarifai

  Šilalės rajono savivaldybės 2015 metų viešųjų darbų programa

  Dėl Šilalės rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklių tvirtinimo   

   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2016-07-22 11:36:20

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb