Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Investicijos
 • Strateginis plėtros planas
  Įgyvendinti projektai
  ES parama
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Kontaktai


  Šilalės rajono savivaldybės kontaktai

  El. pašto adreso sudarymas: vardas.pavardė@silale.lt

   

  Meras ir tarybos nariai

  Meras

  Jonas Gudauskas

  (8 449) 76111
   8 686 81592

  jonas.gudauskas@silale.lt

  meras@silale.lt

  Mero pavaduotojas

  Valdemaras Jasevičius

  (8 449) 76112
   8 615 83893

  v.jasevicius@silale.lt

  Mero patarėjai

   Kęstutis Ačas

  (8 449) 52976
   8 616 96033

   kestutis.acas@silale.lt

   Rima Norvilienė

  (8 449) 52976
   8 687 98417

   rima.norviliene@silale.lt

  Mero priimamasis

  Simona Grikšaitė

  (8 449) 76110

  simona.griksaite@silale.lt

  Tarybos sekretorė

  Raimonda Dambrauskienė
   (vaiko auginimo atostogose)

  Vaida Girskienė

  (8 449) 76117

  raimonda.dambrauskiene@silale.lt;
   taryba@silale.lt


   vaida.girskiene@silale.lt

  Tarybos nariai

   Administracija  Jono Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

  Administracijos direktorius

   Raimundas Vaitiekus

  (8 449)  76114
   8 620 62564

   r.vaitiekus@silale.lt

  Direktoriaus pavaduotojas

   Vera Macienė

  (8 449) 76115
   8 620 80 522 

   vera.maciene@silale.lt

  Direktoriaus priimamasis

  Inga Stanienė

  (8 449) 76115

  Faksas (8 449) 76118

  inga.staniene@silale.lt

  administratorius@silale.lt

  savivalda@silale.lt  

  Savivaldybės priimamasis

   

  (8 449) 76122

  dokumentai@silale.lt

  Savivaldybės gydytoja

  Dalė Briedienė

  (8 449) 76139
   8 615 79917

  dale.briediene@silale.lt

  Savivaldybės kontrolierė

  Liucija Kiniulienė

  (8 449) 76137
   8 618 19346

  liucija.kiniuliene@silale.lt

  Tarpistitucinio bendradarbiavimo koordinatorė


   Silva Paulikienė

  (8 449) 76120
   8 612 96208

  silva.paulikiene@silale.lt

   

  Socialinės paramos skyrius Jono Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

  Vedėja

  Danguolė Račkauskienė

  (8 449) 76124
   8 686 38871

  danguole.rackauskiene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Dalia Čeponienė

  (8 449) 76109

  dalia.ceponiene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Regina Armonienė

  (8 449) 76133
   8 615 68810

  regina.armoniene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Laima Ubartienė

  (8 449) 76133

  laima.ubartiene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Vilija Karbauskienė

  (8 449) 76133

  vilija.karbauskiene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Alvyda Urbonienė

  (8 449) 76133

  alvyda.urboniene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Vilija Vainorienė

  (8 449) 76133

  vilija.vainoriene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Virginija Kiudienė

  (8 449) 76131

  virginija.kiudiene@silale.lt

  Socialinių išmokų specialistė

  Rozvita Beržinienė

  (8 449) 76133

  rozvita.berziniene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Estera Andriušienė

  (8 449) 76133

  estera.andriusiene@silale.lt

  Personalo ir ūkio skyrius Jono Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

  Vedėja

  Vilma Kuzminskaitė

  (8 449)76 116

  vilma.kuzminskaite@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Geda Kačinauskienė vaiko auginimo atostogose/ pavaduoja
  Lina Maslauskienė

  (8 449) 76117


   8 612 99 571

  geda.kacinauskiene@silale.lt
   
   
   lina.maslauskiene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Jolanta Raudonienė

  (8 449) 76122

  jolanta.raudoniene@silale.lt

  Vyresn. specialistė

  Julija Toliušienė

  (8 449) 76116

  julija.toliusiene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Birutė Dačkauskienė

  (8 449) 76120
   8 686 18853

  birute.dackauskiene@silale.lt

  Vyr.  specialistė

  Simona Grikšaitė 

  (8 449) 76110

  simona.griksaite@silale.lt  

  Vyr. specialistė

  Danutė Ringienė

  (8 449) 76116

  danute.ringiene@silale.lt

  Vyr.  specialistė

   

  (8 449) 76115

  administratorius@silale.lt

  savivalda@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Adelė Arnašiutė

  (8 449) 76122

  adele.arnasiute@silale.lt

  dokumentai@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Genovaitė Čepauskienė

  (8 449) 74014

  genovaite.cepauskiene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Sandra Kairienė

  (8 449) 74014

  sandra.kairiene@silale.lt

  Civilinės metrikacijos  skyrius Jono Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

  Vedėja

  Dijana Baltutienė

  (8 449) 76126
   8 612 32089

  dijana.baltutiene@silale.lt

  Vyresn. specialistė

  Vida Kentrienė

  (8 449) 76126

  vida.kentriene@silale.lt

  Švietimo, kultūros ir sporto skyrius Jono Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

  Vedėja

  Rasa Kuzminskaitė

  (8 449) 76121
   8 687 45040

  rasa.kuzminskaite@silale.lt

  Vedėjo  pavaduotoja

  Jovita Voverienė

  (8 449) 76121

  jovita.voveriene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Akvilina Žąsytienė

  (8 449) 76135

  akvilina.zasytiene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Ona Aurylienė

  (8 449) 76135

  ona.auryliene@silale.lt

  Vyr. specialistė (Kultūros paveldo apsauga) 

  Jurgita Viršilienė

  (8 449) 76135

  jurgita.virsiliene@silale.lt

  Jaunimo reikalų koordinatorė

   Danguolė Jakštienė  (8 449) 76121  danguole.jakstiene@silale.lt

  Žemės ūkio skyrius  Jono Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

  Vedėjas

  Algimantas Olendra

  (8 449) 74432
   8 682 38 923

  algimantas.olendra@silale.lt

  Vyr. specialistas

  Vidas Toleikis

  (8 449) 51664

  vidas.toleikis@silale.lt

  Vyr. specialistas

  Stasys Tubutis

  (8 449) 51664

  stasys.tubutis@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Ramutė Urbienė

  (8 449) 51664

  ramute.urbiene@silale.lt

  Vyr. specialistas

  Edgaras Laurinavičius

  (8 449) 51019

  edgaras.laurinavicius@silale.lt

  Žemės ūkio specialistas

  Aurimas Lukoševičius

  (8 449) 51019

  aurimas.lukosevicius@silale.lt

  Finansų skyrius   Jono Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

  Vedėja

   Danguolė Vėlavičiutė

  (8 449) 76136
   

  danguole.velaviciute@silale.lt 

  Vyr. specialistė

   Regina Meižienė (8 449) 76 136  regina.meiziene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Albina Čepauskienė

  (8 449) 76136

  albina.cepauskiene@silale.lt

  Vyresn. buhalterė

  Lina Rimkuvienė

  (8 449) 76136

  rima.rimkuviene@silale.lt

  Investicijų ir statybos skyrius   Jono Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

  Vedėjas

  Faustas Sragauskas

  (8 449) 76125

  faustas.sragauskas@silale.lt

  Vyr. architektas

  Stasys Kruša

  (8 449) 76138

  stasys.kruša@silale.lt

  Vyr. specialistas

  Feliksas Beržinis (8 449) 76123 feliksas.berzinis@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Aida Budrikienė

  (8 449) 76125

  aida.budrikiene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Vaida Jocytė-Kiaulakienė

  (8 449) 76123

  vaida.kiaulakiene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Rimantė Lidžienė

  (8 449) 76122

  rimante.lidziene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Daiva Gudauskaitė

  (8 449) 76123

  daiva.gudauskaite@silale.lt

  Turto valdymo ir ekonomikos skyrius   Jono Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

  Vedėja

  Reimunda Kibelienė

  (8 449) 76129
   8 612 32034

  reimunda.kibeliene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Reda Aužbikavičiūtė

  (8 449) 76139

  reda.auzbikaviciute@silale.lt

  Vyresn. specialistė

  Nijolė Marozienė 

  (8 449) 76139

  nijole.maroziene@silale.lt

  Vyresn. specialistė

  Aušra Liaudaitytė

  (8 449) 76129

  ausra.liaudaityte@silale.lt

  Vyresn. specialistė

  Jadvyga Šerpytienė

  (8 449) 76139

  jadvyga.serpytiene@silale.lt

   

   

   

   

  Vaiko teisių apsaugos skyrius  Jono Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

  Vedėja

  Birutė Sragauskienė

  (8 449) 76132
   8 620 13149

  birute.sragauskiene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Inga Mylimienė

  (8 449)76132
   8 614 87 814

  inga.mylimienė@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Jolanta Kvietkauskienė

  (8 449) 76132
   8 614 87812

  jolanta.kvietkauskiene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Dalia Kiupelienė

  (8 449) 57367
   8 614 76102

  dalia.kiupeliene@silale.lt

  Komunikacijos ir informacinių technologijų skyrius  Jono Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

  Vedėjas

  Domas Ūksas

  (8 449) 52949

  8 687 39274

  domas.uksas@silale.lt

  Vyr. specialistas

  Rytis Aušra

  (8 449) 52949

  rytis.ausra@silale.lt

  Vyr.  specialistė

  Dalia Danylienė

  (8 449) 52949
   8 686 16596

  dalia.danyliene@silale.lt

   Atstovė spaudai

   Rūta Janavičiūtė

   (8 449) 76 139
   8 682 36 318

  ruta.janaviciute@silale.lt

  Savivaldybės centralizuotas vidaus audito skyrius  Jono Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

  Vedėjas

   Rasa Monkevičienė

  (8 449) 76130

   rasa.monkeviciene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Dovilė Monkienė

  (8 449) 76130

  dovile.monkiene@silale.lt

  Buhalterinės apskaitos skyrius    Jono Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

  Vedėja

  Ona Bubelaitė

  (8 449) 76134
   8 618 72325

  ona.bubelaite@silale.lt

  Vyriausioji specialistė

  Ligita Čiarienė 

  (8 449) 76134 

  ligita.ciariene@silale.lt  

  Vyriausioji specialistė

  Kristina Kasnauskienė

  (8 449) 76134 

  kristina.kasnauskiene@silale.lt

  Vyriausioji specialistė  Vaida Pundinienė

  (8 449) 76134 

   vaida.pundiniene@silale.lt

  Vyresnioji specialistė

  Jūratė Kazlauskienė

  (8 449) 76134 

  jurate.kazlauskiene@silale.lt

  Vyriausioji specialistė

  Elena Vengalienė

  (8 449) 76134 

  elena.vengaliene@silale.lt

  Vyriausioji specialistė

   

  (8 449) 76134

   

  Teisės ir viešosios tvarkos skyrius   Jono Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

  Vedėjas

   

     

  Sanitarijos inspektorė

  Vita Monkevičienė

  (8 449) 51019

  vita.monkeviciene@silale.lt

  Vyr. specialistė

   Regina Kvederienė

  (8 449) 76116

  regina.kvederiene@silale.lt

  Vyr. specialistas

  Martynas Remeikis

  (8 449) 76117
   8 612 32103

  martynas.remeikis@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Virginija Bukauskienė

  (8 449) 76125
   8 685 28 837

  virginija.bukauskiene@silale.lt

  Savivaldybės kalbos tvarkytoja

  Aldona Špečkauskienė

  (8 449) 76116

  aldona.speckauskiene@silale.lt

  Vyr. specialistė

  Rita Danilskiene

  (8 449) 76139

  rita.danilskiene@silale.lt

  Seniūnijos

  Bijotų seniūnija           Dionizo Poškos g. 6-1, 75228 Bijotai, Šilalės r. sav.

  Seniūnas

  Steponas Jasaitis

  (8 449) 41 423
   8 686 92 429

  steponas.jasaitis@silale.lt

  Seniūno pavaduotoja

  Lina Judytė

  (8 449) 41 434
  8 657 91 286

  lina.judyte@silale.lt

  Vyr. buhalterė

  Andžela Gužauskienė

  (8 449) 41 434

  andzela.guzauskiene@silale.lt

  Ž.ū. specialistė

  Reda Petkuvienė

  (8 449) 41 441
   8 610 60 680

  reda.patkuviene@silale.lt

  Socialinė darbuotoja

   Vaida Viliušienė

  (8 449) 41 441

   vaida.viliusiene@silale.lt

  Socialinė darbuotoja

  Ligita Mockienė

  (8 449) 41 434

  ligita.mockiene@silale.lt  

  Bilionių seniūnija        Rungio g. 2, 75403 Bilionys, Šilalės r. sav.

  Seniūnė

  Loreta Daukantienė

  8 686 92 428

  loreta.daukantiene@silale.lt

  Buhalterė

  Danguolė Slaboševičienė

  (8 449) 41 832

  danguole.slaboseviciene@silale.lt

  Žemės ūkio specialistė

  Daiva Kaminskienė

  (8 449) 41 832
   8 699 91 394

  daiva.kaminskiene@silale.lt

  Socialinė darbuotoja

  Nijolė Viliušienė

  8 612 52 560

  nijole.viliusiene@silale.lt

  Didkiemio seniūnija   Žvejų g. 15, 75262 Didkiemis, Šilalės r. sav.

  Seniūnė

  Vilma Kasnauskienė

  (8 449) 42981
   8 616 58153

  vilma.kasnauskiene@silale.lt

  Buhalterė

  Zita Samoškienė

  (8 449) 42981
  8 685 28232

  zita.samoskiene@silale.lt

  Žemės ūkio specialistė

  Birutė Skurdelienė

  (8 499) 42 981
  8 618 60939

  birute.skurdeliene@silale.lt

  Socialinis darbuotojas

   

  (8 449) 42 981
   

   

  Kaltinėnų seniūnija    Varnių g. 7, 75451 Kaltinėnai, Šilalės r. sav.

  Seniūnas

  Antanas Bartašius

  (8 449) 57280
   8 656 23932

  antanas.bartasius@silale.lt

  Seniūno pavaduotoja

  Nijolė Gečienė

  (8 449) 57404

  nijole.geciene@silale.lt

  Vyr. buhalterė

  Simona Miklaševičienė

  (8 449) 57304

  simona.miklaseviciene@silale.lt

  Žemės ūkio specialistė

  Rasa Ivinskienė

  (8 449) 57404
   8 698 73872

  rasa.ivinskiene@silale.lt

  Socialinė darbuotoja

  Ilona Šteimantė

  (8 449) 57304

  ilona.steimante@silale.lt

  Socialinė darbuotoja

  Vaida Norgailienė

  (8 449) 57304

  vaida.norgailiene@silale.lt

  Kvėdarnos seniūnija   Dariaus ir Girėno g. 24, 75348 Kvėdarna, Šilalės r. sav.

  Seniūnas

  Aivaras Dobilas

  (8 449) 55244
   8 698 55148

  aivaras.dobilas@silale.lt

  Seniūno pavaduotoja

  Rasa Lukošienė

  (8 449) 55288
   8 618 10210

  rasa.lukosiene@silale.lt

  Vyr. buhalterė

  Vilma Mikutienė

  (8 449) 55287

  vilma.mikutiene@silale.lt

  Žemės ūkio specialistas

  Remigijus Nasvytis 

  (8 449) 55296
   8 610 60 690

   remigijus.nasvytis@silale.lt 

  Socialinė darbuotoja

  Ligita Pudživelienė

  (8 449) 55296
   8 6147 3006

  ligita.pudziveliene@silale.lt

  Socialinė darbuotoja

  Daiva Betingienė

  (8 449) 55330

   

  daiva.betingiene@silale.lt

  Socialinė darbuotoja

  Ramūnė Rumšienė

  (8 449) 55 296
   8 673 25 720

  ramune.rumsiene@silale.lt

  Buhalterė (specialistė)

  Roma Misienė

  (8 449) 55287

  roma.misiene@silale.lt

  Laukuvos seniūnija    Eitvydaičių g. 3, 75408 Laukuva, Šilalėsr. sav.

  Seniūnas

  Virgilijus Ačas

  8 68715000

  virgilijus.acas@silale.lt

  Seniūno pavaduotoja

   Eglė Straukienė

  (8 449) 56192, 
    8 616 11056

   egle.straukiene@silale.lt

  Vyr. buhalterė

  Virgilija Petkienė

  (8 449)56110

  virgilija.petkiene@silale.lt

  Žemės ūkio specialistė

  Virginija Petkienė

  (8 449)56265
   8 616 03064

  virginija.petkiene@silale.lt

  Socialinė darbuotoja

  Danguolė Šimkuvienė

  8 673 25468

  danguole.simkuviene@silale.lt

  Socialinė darbuotoja

  Svietlana Šniaukienė

  (8 449)56067

  svietlana.sniaukiene@silale.lt

  Socialinė darbuotoja

  Sandra Jokubauskė

  (8 449)56192
   861869469

  sandra.jokubauske@silale.lt

  Pajūrio seniūnija         Dariaus ir Girėno g. 33, 75289 Pajūris, Šilalės r. sav.

  Seniūnė

  Roma Veščiūnienė

  (8 449) 58116
   8 678 12930

  roma.vesciuniene@silale.lt

  Seniūno pavaduotoja

  Aldona Jankauskienė

  (8 449) 58166
   8 620 52148

  aldona.jankauskiene@silale.lt

  Vyr. buhalterė

  Rita Aušrienė

  (8 449) 58166

  rita.ausriene@silale.lt

  Žemės ūkio specialistė

  Jolanta Budvytiėnė

  (8 449) 58147
   8 614 85699

  jolanta.budvytiene@silale.lt

  Socialinė darbuotoja 

  Vida Zeveckienė

  (8 449) 58101
   8 615 63028

  vida.zeveckiene@silale.lt

  Socialinė darbuotoja

  Alma Mockuvienė

  (8 449) 58101
   8 686 18316

  alma.mockuviene@silale.lt

  Palentinio seniūnija    Palangos g. 1, 75441 Palentinis, Šilalės r. sav.

  Seniūnė

  Miglė Zybartienė

  (8 449) 42347
   8 699 61377

  migle.zybartiene@silale.lt

  Buhalterė  ir žemės ūkio specialistė

  Lina Misevičienė

  (8 449) 42334

  lina.miseviciene@silale.lt

  Socialinė darbuotoja

  Ilona Šteimantė

  (8 449) 42334

  ilona.steimante@silale.lt

  Šilalės kaimiškoji seniūnija   Jono Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

  Seniūnas

  Stasys Lidžius

  (8 449) 76127
   8 686 38872

  stasys.lidzius@silale.lt

  Seniūno pavaduotoja

  Dovilė Dobilienė

  (8 449) 76127

  dovile.dobiliene@silale.lt

  Vyr. buhalterė

  Danutė Čaraitė

  (8 449) 76127

  danute.caraite@silale.lt

  Žemės ūkio specialistė

   

  (8 449) 76127

   

  Socialinė darbuotoja

  Jurgita Būdvytienė

  (8 449) 76113

  jurgita.budvytiene@silale.lt

  Socialinė darbuotoja

  Angelė Paulienė

  (8 449) 76113

  angele.pauliene@silale.lt

  Šilalės miesto seniūnija  Jono Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė

  Seniūnas

  Alfonsas Paulikas

  (8 449) 76128
   8 650 72920

  alfonsas.paulikas@silale.lt

  Seniūno pavaduotoja

  Vida Miliauskytė

  (8 449) 76128
   8 699 17407

  vida.miliauskyte@silale.lt

  Vyr. buhalterė

  Jolanta Nasvytienė

  (8 449) 76128

  jolanta.nasvytiene@silale.lt

  Socialinė darbuotoja

  Kazė Juodaitienė

  (8 449) 76128

  kaze.juodaitiene@silale.lt

  Tenenių seniūnija  Nepriklausomybės g. 39, 75300 Teneniai, Šilalės r. sav.

  Seniūnė

  Loreta Petravičienė

  (8 449) 43290
   8 640 55390

  loreta.petraviciene@silale.lt

  Buhalterė ir

  Žemės ūkio specialistė

  Aurelija Girskienė

   

  (8 449) 43290

   

  aurelija.girskiene@silale.lt

  Socialinė darbuotoja

  Danguolė Kasnauskienė

  (8 449) 43290

  danguole.kasnauskiene@silale.lt

  Traksėdžio seniūnija   Jono Basanavičiaus g. 5, 75135 Šilalė

  Seniūnė

  Regina Audinytė

  (8 449) 70052
   8 655 38872

  regina.audinyte@silale.lt

  Seniūno pavaduotoja

  Janina Košienė

  (8 449) 70052

  janina.kosiene@silale.lt

  Vyr. buhalterė

  Kristina Kėblienė

  (8 449) 70051

  kristina.kebliene@silale.lt

  Žemės ūkio specialistė

  Adelė Noreikienė

  8 612 21610

  adele.noreikiene@silale.lt

  Socialinis darbuotojas

  Reda Ūksienė

  8 620 17093

  reda.uksiene@silale.lt

  Socialinė darbuotoja

  Vida Kasparaitienė

  (8 449) 70052

  vida.kasparaitiene@silale.lt

  Upynos seniūnija    Dariaus ir Girėno g. 2, 75243 Upyna, Šilalės r. sav.

  Seniūnė

  Stefa Kažukauskienė

  (8 449) 46632
   8 687 73645

  stefa.kazukauskiene@silale.lt

  Seniūno pavaduotoja

  Rima Macijauskienė

  (8 449) 46674

  rima.macijauskiene@silale.lt

  Vyr. buhalterė

  Laura Pundinienė

  (8 449) 46667

  laura.pundiniene@silale.lt

  Žemės ūkio specialistas

  Stasys Rukas

  (8 449) 46674

  stasys.rukas@silale.lt

  Socialinė darbuotoja 

  Monika Kinderienė (vaiko priežiūra)
   Pavaduoja Vitalija Šimkutė

  (8 449) 46667

  vitalija.simkute@silale.lt

  Socialinė darbuotoja

  Vilija Bambalienė

  (8 449) 46667

  vilija.bambaliene@silale.l

  Žadeikių seniūnija   Šilalės g. 3, 75361 Žadeikiai, Šilalės r. sav.

  Seniūnas

  Faustas Meiženis

   (8 449) 41695

  8 614 73101

  faustas.meizenis@silale.lt

  Socialinė darbuotoja

  Audronė Paliakaitė

  8 682 19099

  audrone.paliakaite@silale.lt

  Buhalterė

  Rasa Stanevičienė

  (8 449) 41672

  rasa.staneviciene@silale.lt

  Žemės ūkio specialistė

   Vydas Stasytis

  (8 449) 41 695
   8 614 79 094

  vydas.stasytis@silale.lt

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2018-02-01 13:41:50

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb