Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Investicijos
 • Strateginis plėtros planas
  Įgyvendinti projektai
  ES parama
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Centralizuotas vidaus audito skyrius

   Skyriaus vedėja: Rasa Monkevičienė

  Tel. (8 449) 76 130
  el. paštas rasa.monkeviciene@silale.lt
  311 kabinetas

  Gimė 1969 m. kovo 31 d.
  Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.
  Baigė Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetą ir jai suteiktas ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultete baigė viešojo administravimo studijų programą ir įgijo viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.

  Nuo 2005 m. iki 2007 m. dirbo Finansų skyriuje vyresniąja buhaltere.
  Nuo 2007 m. iki 2016 m. dirbo Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiąja specialiste.
  Nuo 2016 m. gruodžio 1 d. paskirta Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja.

  Skyriaus darbuotojai

  Pareigos, nuostatai Vardas, pavardė Kontaktai Kabinetas
  Vyriausioji specialistė  Dovilė Monkienė  (8 449) 76 130
   dovile.monkiene@silale.lt
  311

   

  Skyriaus funkcijos

  1. Tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

  1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

  1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

  1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, rajono Savivaldybės biudžete nurodytų asignavimų vykdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir Savivaldybės turto naudojimo efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

  1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

  1.6. informacinių sistemų saugumą , veiksmingumą.

  1.7. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;

  1.9. rengia Tarnybos veiklos ataskaitą;

  1.10. organizuoja ir tvarko Tarnybos raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;

  1.11. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

   

  Skyriaus teisės

  2. Skyrius turi teisę:

  1) naudotis visa Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija;

  2) gauti iš Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų asmenų reikalingų vidaus auditui atlikti dokumentų kopijas, visus apskaitos dokumentus, informaciją apie rengiamus investicijų ir informacinių technologijų projektus, naudojamų kompiuterinių programų dokumentų, šių programų ir informacinių sistemų duomenų kopijas;

  3) pasirinktinai lankytis visuose Savivaldybės administracijos padaliniuose ir pavaldžiuose arba jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse iš anksto jiems nepranešus;

  4) per 5 darbo dienas nuo raštiško prašymo pateikimo gauti audituojamų viešųjų juridinių asmenų vadovų ir valstybės tarnautojų arba darbuotojų raštiškus bei žodinius paaiškinimus, taip pat dokumentų kopijas;

  5) reikalauti iš audituojamų viešojo juridinio asmens vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą.

   

  Vidaus auditą reglamentuojantys teisės aktai

  Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimas Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir Vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“

  • Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 1K-117 „Dėl pavyzdinės vidaus audito metodikos, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių ir vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenų patvirtinimo"

   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-01 11:46:05

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb