Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybės administracija J. Basanavičiaus g. 2 LT-75138 Šilalė Tel.: +370 449 76114 Faks.: +370 449 76 118 El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre Kodas 188773720


Meras

JONAS GUDAUSKAS
Renginių kalendorius
Vasaris
    2018     
P A T K Pn Š S
29303101020304
05060708091011
12131415161718
19202122232425
26272801020304
Renginiai
Pilėnų didvyrių paminėjimas
2018-02-24 12:00
Trukmė: 2 val.
Adresas:  Bilionių piliakalnis, Bilionių seniūnija, Šilalės r. savivaldybė

Centralizuotas vidaus audito skyrius

 Skyriaus vedėja: Rasa Monkevičienė

Tel. (8 449) 76 130
el. paštas rasa.monkeviciene@silale.lt
311 kabinetas

Gimė 1969 m. kovo 31 d.
Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.
Baigė Lietuvos žemės ūkio universiteto Ekonomikos ir vadybos fakultetą ir jai suteiktas ekonomikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultete baigė viešojo administravimo studijų programą ir įgijo viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį.

Nuo 2005 m. iki 2007 m. dirbo Finansų skyriuje vyresniąja buhaltere.
Nuo 2007 m. iki 2016 m. dirbo Centralizuoto vidaus audito skyriaus vyriausiąja specialiste.
Nuo 2016 m. gruodžio 1 d. paskirta Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėja.

Skyriaus darbuotojai

Pareigos, nuostatai Vardas, pavardė Kontaktai Kabinetas
Vyriausioji specialistė  Dovilė Monkienė  (8 449) 76 130
 dovile.monkiene@silale.lt
311

 

Skyriaus funkcijos

1. Tikrina ir vertina Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų:

1.1. vidaus kontrolės sistemos funkcionavimą (nustatytų vidaus taisyklių, vidaus kontrolės procedūrų veiksmingumą, pakankamumą ir jų laikymąsi, organizacinės struktūros optimalumą, funkcijų paskirstymo, intelekto išteklių panaudojimo racionalumą ir kita), rizikos veiksnių valdymo efektyvumą;

1.2. veiklos atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimams, kitiems norminiams teisės aktams;

1.3. strateginių ir kitų planų įgyvendinimą, veiklos atitiktį jų tikslams ir uždaviniams, rajono Savivaldybės biudžete nurodytų asignavimų vykdytojų programų vykdymą, joms skirtų lėšų bei valstybės ir Savivaldybės turto naudojimo efektyvumo, ekonomiškumo ir rezultatyvumo požiūriais;

1.4. finansinių ir veiklos ataskaitų duomenų teisingumą, apskaitos informacijos tinkamumą, objektyvumą, pateikimą laiku;

1.6. informacinių sistemų saugumą , veiksmingumą.

1.7. rengia vidaus audito ataskaitas su išvadomis ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti vidaus audito metu nustatytus neatitikimus, kaip tobulinti Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų veiklą ir vidaus kontrolę;

1.9. rengia Tarnybos veiklos ataskaitą;

1.10. organizuoja ir tvarko Tarnybos raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;

1.11. atlieka kitas įstatymų, kitų norminių teisės aktų nustatytas funkcijas, Savivaldybės administracijos direktoriaus nurodymus, susijusius su vidaus auditu.

 

Skyriaus teisės

2. Skyrius turi teisę:

1) naudotis visa Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų sukaupta informacija;

2) gauti iš Savivaldybės administracijos, jai pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų asmenų reikalingų vidaus auditui atlikti dokumentų kopijas, visus apskaitos dokumentus, informaciją apie rengiamus investicijų ir informacinių technologijų projektus, naudojamų kompiuterinių programų dokumentų, šių programų ir informacinių sistemų duomenų kopijas;

3) pasirinktinai lankytis visuose Savivaldybės administracijos padaliniuose ir pavaldžiuose arba jos valdymo sričiai priskirtuose viešuosiuose juridiniuose asmenyse iš anksto jiems nepranešus;

4) per 5 darbo dienas nuo raštiško prašymo pateikimo gauti audituojamų viešųjų juridinių asmenų vadovų ir valstybės tarnautojų arba darbuotojų raštiškus bei žodinius paaiškinimus, taip pat dokumentų kopijas;

5) reikalauti iš audituojamų viešojo juridinio asmens vadovų sudaryti sąlygas atlikti vidaus auditą.

 

Vidaus auditą reglamentuojantys teisės aktai

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimas Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir Vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“

• Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. gegužės 2 d. įsakymas Nr. 1K-117 „Dėl pavyzdinės vidaus audito metodikos, vidaus auditorių profesinės etikos taisyklių ir vidaus audito poreikio įvertinimo analizės metmenų patvirtinimo"

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-06-01 11:46:05