Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Nuorodos
 • Archyvinė pažyma juridiniams faktams

  Administracinės paslaugos teikimo aprašymas

  Pavadinimas

  Aprašymo turinys

  Administracinės paslaugos versija

  2 versija

  Administracinės paslaugos pavadinimas

  Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti išdavimas

  Administracinės paslaugos apibūdinimas

  Paslaugos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys, kuriems reikalingi duomenys apie gautas pajamas, darbo stažą ir kitus juridinius faktus iš likviduotų juridinių asmenų. Kadangi didžiojoje dalyje pažymų pateikiama informacija apie asmens duomenis, kreipiantis būtina pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (fiziniams asmenims) arba kitokius duomenis, įrodančius teisę gauti informaciją (juridiniams asmenims). Prašymas išduoti pažymą gali būti pateikiamas tiesiogiai atvykus į instituciją (J. Basanavičiaus g. 2, Šilalė, 108 kab.), atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu.

  Atsakymas gali būti įteikiamas asmeniui atvykus į instituciją ar išsiunčiamas paštu nurodytu adresu.

  Teisės aktai, reglamentuojantys administracinės paslaugos teikimą

  1. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas (Žin. 1994, Nr. 55-1049; 200, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 104-4636).

  2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas (Žin. 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975); 

  3. Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymas (Žin. 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982).

  4. Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymas (Žin.2000, Nr. VIII-1524).

  5. Lietuvos vyriausiojo archyvaro2011 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. V-156 ,,Dėl likviduojamų juridinių asmenų dokumentų perdavimo toliau saugoti ir tai patvirtinančių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Žin., 2011, Nr. 162-7722).

  6. Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2007 m. spalio 24 d. įsakymas Nr. DĮV-1377 ,,Dėl asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Šilalės rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“.

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo

  1. Prašymas

  2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas

  Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas)

  1. Prašymas.

  Administracinės paslaugos teikėjas

  Genovaitė Čepauskienė, Personalo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 449)  74 014, el. p. genovaite.cepauskiene@slilale.lt;   

  Sandra Overlingaitė, Personalo ir ūkio skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 449)  74 014, el. p. sandra.overlingaite@silale.lt

  Administracinės paslaugos vadovas

  Vilma Kuzminskaitė, Personalo ir ūkio skyriaus vedėja, tel. (8 449)  76 116, 8 612 31996, el. p. vilma.kuzminskaite@silale.lt

  Administracinės paslaugos suteikimo trukmė

  20 darbo dienų.

  Administracinės paslaugos suteikimo kaina (jei paslauga teikiama atlygintinai)

  Paslauga nemokama.

  Prašymo forma, pildymo pavyzdys ir prašymo turinys

  Prašymo forma 

  Informacinės ir ryšių technologijos, naudojamos teikiant administracinę paslaugą

  -

  Administracinės paslaugos teikimo ypatumai

  Paslauga galutinė.

  Administracinių paslaugų teikimo aprašymų įtraukimas į dokumentų apskaitą

  Aprašymas įtraukiamas į Savivaldybės administracijos dokumentų apskaitą ir saugomas atitinkamoje byloje pagal dokumentacijos planą.

  Būtinų veiksmų, atliekamų teikiant administracinę paslaugą, sekos schema

   Archyvinių pažymų juridiniams faktams patvirtinti išdavimo sekos schema

   

   

  Personalo ir ūkio skyriaus vedėja Vilma Kuzminskaitė 

   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2013-05-23 16:26:22

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb