Šilalės rajono savivaldybė

Šilalės rajono savivaldybė
J. Basanavičiaus g. 2,
LT-75136 Šilalė
Tel.: +370 449 76114
Faks.: +370 449 76 118
El. paštas info@silale.lt

Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188773720

  Vertikalus meniu
 • Naujienos
 • Šilalės kraštas
 • Apie rajoną
  Herbas, vėliava
  Savivaldybės apdovanojimai
  Fotografijų galerija
  Senoji Šilalė
  Šilalės miesto vaizdai
 • Struktūra ir kontaktai
 • Taryba
  Meras
  Savivaldybės kontrolierius
  Administracijos struktūra
  Darbuotojų kontaktinė informacija
  Gyventojų priėmimas
  Vadovų darbotvarkės
  Savivaldybės įstaigos
  Biudžetinės švietimo įstaigos
  Seniūnijos
  Skyriai
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovė
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Teisės aktų projektai
  Tyrimai ir analizės
  Teisės aktų pažeidimai
  Seimo kontrolierių pažymos
  Valstybės kontrolierių sprendimai
  Teismo sprendimai
  Tarnybiniai nusižengimai
  Etikos komisijos sprendimai
  Teisinio reguliavimo stebėsena
  Mero potvarkiai
  Administracijos įsakymai
  Tarybos sprendimų projektai
  Tarybos sprendimai
  Teisės aktų projektų paieška
  Posėdžiai
 • Veiklos sritys
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė informacija
 • Administracija
  Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Paskatinimai ir apdovanojimai
  Viešieji pirkimai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Ūkio subjektų priežiūra
  Tarnybiniai lengvieji automobiliai
  Biudžeto planavimo dokumentai
  Finansiniai įsipareigojimai
  Vadovų darbotvarkės
  Administracinės naštos mažinimas
  Korupcijos prevencija
  Skyriai
  Seniūnijos
  Savivaldybės įstaigos
  Savivaldybės kontroliuojamos bendrovės
 • Paslaugos
 • Mobilizacija
 • Tarptautinis bendradarbiavimas
 • Ekonomika
 • Parduodami objektai
  Verslo rėmimas
  Licencijuojama veikla
  Išnuomotas turtas
  Savivaldybės turtas
  Nekilnojamojo turto aukcijonai
 • Investicijos
 • Strateginis plėtros planas
  Įgyvendinti projektai
  ES parama
 • Teritorijų planavimas
 • Informaciniai pranešimai
  Bendrieji planai
  Šilalės miesto bendrasis planas
  Šilalės rajono bendrasis planas
  Specialieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Detalieji planai
  2014 metai
  2013 metai
  2012 metai
  2011 metai
  2010 metai
  2009 metai
  2008 metai
  2007 metai
  2006 metai
  Sprendiniai
 • Daugiabučių namų renovacija
 • Švietimas
 • Informacija
  Įstaigos
  Tarptautinis bendradarbiavimas
  Renginiai
 • Kultūra
 • Įstaigos
  Renginių planai
  Parodos
  Tūkstantmetis Šilalėje
  Tautinio paveldo produktų sertifikavimas
 • Kultūros paveldas
 • Sportas
 • Mokinių sportas
  Suaugusiųjų sportas
  Sporto klubai
 • Socialinė parama
 • Informacija
  Išmokos
  Socialinės paslaugos
 • Sveikatos apsauga
 • Apie gripą
  Sveikatos priežiūros įstaigos
  Informacija
  Paslaugos
 • Žemės ūkis
 • Aktualijos
  Atmintinės
  Valstybinės žemės nuoma
 • Sanitarija
 • Sanitarijos inspektorius
  Taisyklės
  Programos
  Gyvūnų globa
  Naujienos
  Kapinės
 • Aplinkos apsauga
 • Įgyvendintojas
  Gamtos paminklai
  Želdinių inventorizacija
  Atliekų tvarkymas
 • Turizmas
 • Turizmas
  Pagramančio regioninis parkas
  Varnių regioninis parkas
 • Jaunimui
 • Jaunimo reikalų koordinatorius
  Jaunimo taryba
  Jaunimo darbo centras
  Tyrimas
 • Vaiko teisių apsauga
 • Valstybinė kalba
 • Civilinė sauga
 • Pirminė teisinė pagalba
 • Rajono gyventojams
 • Gyventojų priėmimo tvarka
  Daugiabučių namų gyventojams
  Socialinis būstas
  Galiojančios tvarkos
  Naudinga informacija
  Bendruomenės
  Leidimų reklamai registras
 • Klausimai / atsakymai
 • Užklausos forma
 • Paraiškos ir programos
 • Šilalės kraštiečių draugija
 • Nuorodos
 • Aktualijos

   

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. 3D-682 Dėl vienkartinės išmokos už plotus, išmokos už pirmuosius hektarus, išmokos jauniesiems ūkininkams, žalinimo išmokos bei susietosios paramos už baltyminius augalus mokėjimo 2016 m.

  Parama pieno gamintojams 

   2015 metų susietosios paramos išmokų už mėsinį galviją, mėsinę avį, pieninės veislės bulių, pieninę ožką dydžiai

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. 3D-860 „Dėl vienkartinės išmokos už plotus, išmokos už pirmuosius hektarus, išmokos jauniesiems ūkininkams bei savanoriškosios susietosios paramos už plotus mokėjimo 2015 m.“

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymas Nr. 3D-897 „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 2016–2020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymas Nr. 3D-846 „Dėl laikinosios išskirtinės paramos pieno gamintojams skyrimo taisyklių patvirtinimo“

   Afrikinio kiaulių maro prevencija 

   Laikas ruoštis 2016 m. deklaravimui  

   Nustatytas tiesioginių išmokų avansinis dydis

   Konferencija „Gyvulininkystės ir gyvulių veislininkystės padėtis ir perspektyvos“

   Tiesioginės išmokos nuo 2015 m.

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 21 d. Nr. 3D-302 įsakymas Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2015 metų, patvirtinimo 

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. Nr. 3D-286 įsakymas Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. Nr. 3D-246 įsakymas Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. Nr. 3D-245 įsakymas Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 24 d. Nr. 3D–212 įsakymas Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. Nr. 3D-9 įsakymas Dėl 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. Nr. 3D-382 įsakymas Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

   Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. Nr. 3D-171 įsakymas „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo"

   Laikinosios paramos pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos federacijos pieno gaminių importo embargo, mokėjimo taisyklės

  Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklės

  2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklės

  Laikinosios paramos pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos federacijos pieno gaminių importo embargo, mokėjimo taisyklės

  Susietosios paramos už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2015–2020 m. taisyklės

  Pradedamas paraiškų ir prašymų priėmimas pagal Šilalės rajono kaimo rėmimo plėtros programą

  2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną

  Šilalės rajono savivaldybės medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui nuostolių skaičiavimo komisijos veiklos nuostatai

  Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros aktas

  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gegužės 29 d. įsakymas Nr. 265 „Dėl bebrų populiacijos gausos reguliavimo“ (nauja redakcija 2010 m. gegužės 11 d. Nr. D1-378)

  Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-171 „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo Žemės ūkio ministro 2014 m. sausio 21 d. įsakymas  

  Patikslinamos nuostatos dėl sankcijų už GAAB reikalavimo, susijusio su gyvulių turėjimu pievose ir ganyklose, nevykdymu

  Tiesioginės išmokos 2014-2020 m.*

  Tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus, atskirųjų tiesioginių išmokų už baltąjį cukrų, tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir/arba mėsines avis, Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natūra 2000 išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“, „Natūra 2000 išmokos“ bei „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ AKTUALIOS DATOS

  Tiesioginių pardavimų 2012–2013 kvotos metų pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų priėmimas

  Žemdirbių dėmesiui: prasidėjo žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas tiesioginėms išmokoms už 2013 metus gauti

  Šilalės rajono savivaldybės supirkimo punktai ir pieno supirkimo kainos (kovo mėn.)

  Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones priėmimo 2013 metais grafikas

  Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimas pagal paslaugų kvitą

  Žemės ūkio naudmenų deklaravimas

  DĖL ŪKININKŲ ŪKIŲ IŠREGISTRAVIMO
   
  Europinio dydžio vienetai (EDV) ir rūpesčiai kurie dažnai iškyla ūkininkams

   

   

   

  Paskutinis atnaujinimas: 2016-11-23 16:41:01

  © Silale.lt. Visos teisės saugomos. Kopijuoti ir platinti www.silalei.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb